Author: Newton

Home / Newton

Patsiendi hariduspäev “Patsientide hääl: teadlik patsient ja ravimiohutus?” 19.09.23

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja MTÜ Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts korraldasid koostöös Ravimitootjate Liiduga 19. septembril 2023 kell 10.30-15.00 juba kolmanda patsiendi hariduspäeva teemal “Patsientide hääl: teadlik patsient ja ravimiohutus?”. Üritus toimus Eesti Puuetega Inimeste Koja suures saalis (Toompuiestee 10, Tallinn) ja veebis ning on järelvaadatav siin. Üritusel oli viipekeele- ja kirjutustõlge, päeva moderaator oli...

september 10, 2023november 27, 2023

Pressiteade: Erinevus uute ravimite kättesaadavuses Euroopa riikide vahel on kümnekordne

W.A.I.T. indikaator vaatleb ravimite kättesaadavust 37 Euroopa riigis (27 EÜ ja 10 EÜ-sse mittekuuluvat riiki). Uuringu Patients W.A.I.T. 2022 aruande järgi on uutest, 2018-2021. a Euroopa ravimiametis heakskiidu saanud 168 ravimist Saksamaal kättesaadavad 147, aga näiteks Maltal ja Makedoonias vaid kümme. Eestis on sama näitaja 31 – vaid 18% ravimiinnovatsioonist on jõudnud meie patsientideni. Euroopas...

mai 4, 2023november 27, 2023

Uuringu Patients W.A.I.T. Indicator 2022 tulemused

Uuring Patients W.A.I.T. Indicator vaatleb ravimite kättesaadavuse andmeid 37 Euroopa liidu ja Euroopa majandustsooni riigis. Uuringu Patients W.A.I.T. 2022 aruande järgi on uutest, 2018-2021. aastal Euroopa ravimiametis heakskiidu saanud 168 ravimist näiteks Saksamaal kättesaadavad 147, aga näiteks Maltal, Makedoonias vaid kümme ravimit. Eestis on sama näitaja 31 – vaid 18% ravimiinnovatsioonist on jõudnud meie patsientideni. Euroopas...

aprill 2, 2023november 14, 2023

KUTSE: patsiendi hariduspäev “Patsientide hääl: mida teha, kui ravi pole kättesaadav?”

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts kutsuvad 20. aprillil osalema patsiendi hariduspäeval “Patsientide hääl: mida teha, kui ravi pole kättesaadav?” Järjest rohkem põrkuvad patsiendid olukorraga, kus selgub, et ravi neile diagnoositud haigusele on küll olemas, kuid ei ole Eestis kättesaadav või ei ole Tervisekassa soodusravimite nimekirjas. Riigil on sellisteks puhkudeks loodud mehhanismid,...

aprill 1, 2023november 8, 2023

Järelvaadatav: Harvikhaiguste päeva konverents „Haruldaste haiguste ravi kättesaadavus ja edukuse mõõdupuud Eestis“

„Haruldaste haiguste ravi kättesaadavus ja edukuse mõõdupuud Eestis“ konverentsi paneelis arutati, kuidas tagada harvikhaigustega patsientidele parem ravi kättesaadavus. Ühiselt jõuti veendumuseni, et peamiseks takistuseks on vananenud seadused.  Uute ravimite kättesaadavus on Eestis madal ning puudub paindlik regulatsioon, mis võimaldaks lahendada erandlikke olukordi. Tänane harvikravimite menetlusprotsess on ajamahukas ning paindumatu: näiteks haiglaravimite riigipoolse kompenseerimise kohta tehakse otsus vaid kord aastas....

veebruar 28, 2023november 8, 2023

Harvikhaiguste päeva konverents 28.02.2023

Traditsiooniliselt on rahvusvahelise harvikhaiguste päeva raames toimumas konverents pealkirjaga “Haruldaste haiguste ravi kättesaadavus ja edukuse mõõdupuud Eestis“. Avatud on registreerimine osaluseks kohapeal, Radisson Collection Hotellis (Rävala pst 3, Tallinn) või alternatiivina veebis. Üritus on tasuta. Konverentsil on viipekeelne tõlge ja kirjutustõlge. Veebi otseülekanne ja salvestus on leitavad Harvikhaiguste kompetentsikeskuse lehelt. Registreerimine konverentsile toimub siin.   Harvikhaiguste...

veebruar 2, 2023november 8, 2023

PRESSITEADE: Ravimitootjate Liit tarneraskustest: kogu ravimitootmist ei ole võimalik Euroopasse tuua, aga nii palju kui võimalik, seda tehakse

Ravimite tarneraskuseid esineb igal aastal, ka tänavune ei ole erandlik. Ravimite tarneraskuste probleemile lahenduste otsimisega tegelevad Euroopa riigid iseseisvalt ja üleeuroopaliselt. Koordineerimaks meditsiiniseadmete, tarvikute ja ravimite tarnekindlust üle Euroopa, sh kriisiolukordades, on ellu kutsutud initsiatiiv HERA. „Ravimite tarneraskused ei ole ainult Eesti probleem – ravimiturg on seotud üleilmselt, kui on häiritud toimeainete või ravimite tootmine...

november 12, 2022november 8, 2023

PRESSITEADE: Ravimitootjate Liit: Centari uuring osutab, et patsientide huvides on muuta ravimite hindamisprotsessi paindlikumaks ja läbipaistvamaks

Eesti Rakendusuuringute Uuringu Keskus Centar viis läbi uuringu „Tervisetehnoloogiate hindamise protsess ja otsustuskriteeriumid  Eestis“. Uuringu raportis jõutakse järeldusele, et Eestis kasutatavate tervishoiutehnoloogiate, sh ravimite rahastamise aluseks olevad kulutõhususe lävendid on püsinud kümme aastat samal tasemel. Seetõttu vajab hindamisprotsess uuendamist, samuti läbipaistvuse suurendamist. Ravimitootjate Liidu esindajate sõnul on oluline kaasata hindamisprotsessi suuremal määral erialaeksperte ja patsiendiorganisatsioone....

november 11, 2022november 8, 2023

PRESSITEADE: Katseprojekt vähendab aja- ja paberikulu: osa haiglaravimeid on nüüdsest paber-infoleheta

Ravimitootjate Liidu, Ravimiameti ja Eesti Haiglaapteekrite Seltsi katseprojektiga testitakse valmisolekut loobuda haiglaravimite paberinfolehtedest. Paberil patsiendi infolehte (PIL) asendab elektrooniline ravimiregistris olev info (ePIL). Pilootprojekt algas 1. jaanuarist ning esimesed haiglaravimid, mille pakendis ei ole trükitud infolehte, jõuavad haiglateni suve lõpus.  Ravimitootjate Liidu ravimite registreerimisala töögrupi liikme ja pilootprojekti juhi Iivi Ammoni sõnul on oluline rõhutada, et pilootprojekti esimene...

august 8, 2022november 8, 2023

Ravimitootjad: vähipandeemia kestab ka pärast COVIDit

Inimestel on ootus, et ühel päeval leiutatakse maagiline vähiravim või -vaktsiin, mis hoiab kõik pahaloomulised kasvajad eemal. See ootus on praegu veel kauge tulevikulootus. Nimetaja „vähk“ alla mahub väga palju, tegelikult sadu erinevaid haigusi. Me ei tea kõiki vähi põhjuseid ja me ei oska alati seletada, miks tekivad rakus muutused, mille tagajärjel hakkavad vähirakud kontrollimatult...

august 1, 2022november 8, 2023
  • 1
  • 2
  • 7