#imagine

Home / Avaleht / #imagine

 

Kujutle, et Euroopa ennetab pandeemiaid või et siin arendati välja ravim, mis pidurdab Alzheimeri tõve progresseerumist või et on vaktsiin ajuvähi vastu. Kujutle, et meil on ravimid kõikide krooniliste haigustega elavate inimeste elude paremaks muutmiseks.

Ravimiinnovatsiooni potentsiaal on lõputu. Kogu potentsiaali ära kasutades.

Saavad Euroopa patsiendid võrdsed võimalused uute ravivõimaluste kättesaadavuse tagamisel. Täna ootavad Põhja- ja Lääne-Euroopa patsiendid uusi ravimeid keskmiselt 100-350 päeva. Lõuna- ja Ida-Euroopa inimestel  on uute ravimite ooteaeg 600-850 päeva alates registreerimisest. See ei ole patsiendi vaatest õiglane.

Ravimite kiiremaks ja õiglasemaks jõudmiseks patsiendini on ravimitööstus lubanud, 

 • et uute ravimite hüvitamistaotlused esitatakse kõigis 27 EL-i liikmesriigis kahe aasta jooksul pärast EL-i müügiloa andmist. 
 • et iga-aastaselt avaldatakse jooksvad andmed taotluste ja kättesaadavust takistavate asjaolude ja viivutuste kohta. 
 • säilitada vastupidavad ja paindlikud tarneahelad, et parandada ravimite kättesaadavust. 

Saame konkurentsivõimelisema Euroopa ravimitööstuse. Hoolimata meie pikast ravimitootmise ajaloost on Euroopa osakaal ülemaailmsetes teadus- ja arendustegevuse investeeringutes viimastel aastatel järk-järgult vähenenud. Samal ajal on teised piirkonnad kasvanud ja sealne innovatsioon kiirenenud. 

Selleks, et võita tagasi kaotatud liidripositsioon ja vähendada Euroopa sõltuvust teistest maailma piirkondadest just uute diagnostika-, ravi- ja vaktsiinide osas:

 • lubavad Euroopa ravimitootjad jätkata pidevat ja suuremahulist investeerimist teadus- ja arendustegevusse. 
 • toetada kõrge kvalifikatsiooniga töökohti ravimite uurimis- ja arendustegevuses ning tootmistes Euroopas.
 • jätkata koostööd Euroopa ülikoolide ja teadusasutustega.
 • soodustada meditsiiniuuringute toimumist Euroopas, toetades ja initsieerides  innovaatilisi tervishoiulahendusi.
 • kiirendada harvikhaiguste ja lastehaiguste alaseid teadusuuringuid.

Et unistused saaksid reaalsuseks, vajab Euroopa: 

 • Ühtset arusaama viivituste algpõhjustest ja ravimite kättesaadavusest kogu EL-is. Sidusrühmade vahelist dialoogi liikmesriikide vahel, et leida reaalseid lahendusi, mis toimiksid patsientide olukorra parandamiseks, aga ka et kiirendada ideede rakendamist käegakatsutavate tervishoiulahenduste väljatöötamisel.
 • Toimivat süsteemi ühiseks kliiniliseks hindamiseks tervishoiutehnoloogiate hindamisprotsessis (HTA-s), mis hõlmab tootja sisulist kaasamist protsessi.
 • EL-i bioteaduste strateegiat Euroopa innovatsiooni edendamiseks ja EL-i strateegilise autonoomia saavutamiseks.
 • Kapitaliturgude liitu, et tugevdada riskikapitali ja vähendada Euroopa biotehnoloogiaettevõtete rahastamisriske.
 • EL-i õigusraamistiku ambitsioonikat reformi.
 • Stiimuleid, et võimaldada uudsete antibiootikumide teadus- ja arendustegevust ning võidelda antimikroobse resistentsuse vastu.
 • Konkurentsivõimelist intellektuaalomandi raamistikku, et võimaldada investeeringuid uudsete ravimeetodite pikaajalisse ja suurte riskidega väljatöötamisse.
 • Tugevdatud ennetus- ja immuniseerimisprogramme, et vähendada nakkushaiguste koormust ja valmistuda tulevasteks pandeemiateks.
 • EL-i terviklikku lähenemist kroonilistele ja haruldastele haigustele, et ennetada, tagada varajane ja täpne diagnoosimine ning vähendada nende haiguste negatiivset mõju.
 • Tervishoiuteenuste osutamise digitaliseerimist.
 • EL-i rohekokkuleppe rakendamine, et parandada kodanike heaolu ja tervist.
 • Kujutle, et Euroopas on  terve majandus ja terved inimesed.
 • Kujutle, et me suudame elusid päästa.
 • Kujutle, et Euroopa teadusarengu esirinnas ning muudab maailma.

Rohkem infot EFPIA #imagine kampaania kohta siin.