• Tutvustus

  Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Loe veel
 • EFPIA avalikustamiskoodeks

  2016. aastal avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele maksavad.

  Loe lähemalt siit

Viimased uudised ja sündmused

Baltikumi ravimite registreerimisala aastakoosolek toimub kontaktivabalt

Baltimaade ravimite registreerimisala (Regulatory Affairs) aastakoosolek ja konverents “FMD and Regulatory Affairs Symposium”, toimus sel aastal virtuaalselt Worksup keskkonnas 2. oktoobril kl 10.00-14.00.

Aastakoosoleku ja veebikonverentsi  korraldasid RTL (Ravimitootjate Liit) ja REKS (Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA) ühisüritusena. 

Konverents tõi kokku ravimite registreerimisega seotud inimesed Eestist, Lätist ja Leedust. Samuti olid oodatud osalema apteekrid, hulgimüüjad ja logistikud, et jagada üksteisega valdkonna päevakohaseid teemasid – parimaid näiteid õnnestumistest ja olulisematest õppetundidest. Käesoleva aasta konverentsi märksõnaks oli muuhulgas ka ravimite ehtsuse kontrolli rakendamine Eestis, lähiriikides ja Euroopas laiemalt.

Veebikonverentsi kava ja otseülekannet saab vaadata ka tagant järgi nii RTL-i kodulehelt kui ka aadressil: https://worksup.com/app#id=FMDRASYMP. 

Juhul kui link ei avane, saab otseülekande videoakna avada worksup.com avalehelt, sisestades Event id lahtrisse FMDRASYMP ning vajutades Join. 

ETTEKANDED

 1. “Alert management in Finland and FiMVO’s experiences”  - Maija Gohlke, General Manager of FiMVO Pdf
 2. “EMVO and the EMVS: Challenges and Future Opportunities” - Fanny Trenteseaux, Project & Partner Manager of European Medicines Verification Organisation (EMVO) Pdf
 3. “PIF and RA community, Nordic experience sharing in artwork and package creation” - Anna Alonen, RA Manager, Medfiles Ltd, representing Pharma Industry Finland (PIF)
 4. “Risk Management Plans - ways of working”  - Helen Shennan, RA Director, AstraZeneca Nordic Baltic MC, representing The Danish Association of the Pharmaceutical Industry (Lif) Pdf
 5. “Dear Doctor Letters and aRMM in RMP – expectations, practice and opportunities from regulator’s perspective”  - Maia Uusküla, Head of Pharmacovigilance department of Estonian State Agency of Medicines Pdf
 6. Multilingual Packaging“ - Margit Plakso, Head of Marketing authorisations department of Estonian State Agency of Medicines Pdf
 7. “Industry recommendations to prevent medicines shortages” - François Lamérant, Senior Manager Economic & Social Affairs of EFPIA Pdf
 8. “Shortages and manufacturing resilience high on the EU pharma policy agenda” - Adrian van den Hoven, Director General of Medicines for Europe Pdf

 

 • Ravimitootjate Liit: toetame konkurentsiameti arvamust parandada järelevalvet luua selgemad regulatsioonid

  Eile avaldas Konkurentsiamet analüüsi, milles hinnati ravimite hindadele seatud piirmäärade regulatsiooni toimimist. Eesti Ravimitootjate Liit, mis ühendab Eestis tegutsevaid ravimifirmasid, toetab Konkurentsiameti hinnangut parandada järelevalvet ja täiendada regulatsioone ravimite juurdehindluse osas. 

  Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapferi sõnul peaks olema ravimite juurdehindluse regulatsioon ravimiseaduses täpsemini reguleeritud. „Ravimitootjatel on hea meel, et konkurentsiamet selle teemaga tegeleb. Apteegireformi diskussioonide ajal tõi Ravimitootjate Liit välja vajaduse fokusseerida järelevalvele ja selgetele reeglitele. Rangemaid reegleid saab kehtestada näiteks nii uute aruandekohustuste kehtestamisega või muude järelevalvetoimingutega. Ka meile on oluline, et reeglid oleksid konkreetsed ja kõigile selgelt arusaadavad. Seepärast toetame igati Konkurentsiameti hinnangut ning teeme koostööd, et valdkond saaks selged reeglid,“ lisas Riho Tapfer.

  Loe veel
 • Ravimitootjate eetikakoodeks muudeti karmimaks

  Pressiteade

  16. jaanuar 2020

   

  Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksit täiendati punktidega, mille eesmärk on veelgi rohkem suurendada läbipaistvust tootjate ja tervishoiutöötajate suhetes. Ravimitootjate Liit peab oluliseks, et eetikakoodeksi nõuded kajastuksid ka Eesti seadusandluses – et tagada kogu sektori üheselt mõistetav läbipaistvus.

   

  Ravimitootjate Liidu eetikakoodeks loob eeldused, et ravimitootjad teeksid koostööd ausal viisil ja vastavuses õigusnormidega, vältides eksitavat tegevust ja võimalikku huvide konflikti tervishoiu sidusrühmadega.

   

  „Ühiskonna ootused ausale ja läbipaistvale ravimisektorile kasvavad iga aastaga. Selle kõrval suureneb ka vajadus ravimitootjate eneseregulatsioonile ning soov teha läbipaistvat koostööd tervishoiu erinevate osapooltega,“ ütles Ravimitootjate Liidu eetikakomitee liige, Tartu Ülikooli farmakoloogia ja kliinilise farmakoloogia professor Anti Kalda.

   

  Kalda lisas, et koodeksi eesmärk on luua läbipaistev koostöökeskkond kõikidele osapooltele, et ravimitega seotud valikud tehtaks alati toote omadustest ja patsientide ravivajadustest lähtuvalt.

   

  Loe veel