1.  

  Pressiteade

  21. november 2019

  HIV ja C-hepatiidi ümarlaual arutletakse, kuidas saavutada HIV nakatumise püsiv vähemine ja jõuda tänaselt ligi 200 uuelt HIV juhult alla 100 uue juhuni aastas nagu seda sätestab riiklik HIV tegevuskava. Eestis on HIV testimine ja ravi tasuta ja riiklikult finantseeritud – iga uus nakatumine maksab riigile üle 100 000 Euro järgmise 27 aasta jooksul (Centari uuring). Eesti on HIV nakatumiselt 100 000 inimese kohta Euroopas Läti järel teisel kohal.

  „Selleks, et saavutada riiklik eesmärk: 90-90-90 ehk UNAIDSi eesmärk – 90% HIV-positiivsetest inimestest teavad oma diagnoosi, 90% kõikidest diagnoositutest saavad ravi, 90% kõikidel ravi saavatel patsientidel on viiruskoormus kontrolli all, peame tegutsema süsteemselt. Nagu eesmärkki ütleb, keskendume kolmele eesmärgile. Ravimitootjate Liit kutsub kord aastas kokku koos partneritega, et arutleda hetkeseisu üle nende eesmärkide täitmisel. Näiteks räägib dr Kristi Rüütel uuringutulemustest, millest nähtub, et patsientide testimine on küll paranenud, aga siiski ei ole me eesmärgini jõudnud – milles on põhjus? Kas testime liiga vähe või valesid inimesi? Ning mida tuleks teha, et perearstid ja eriarstid testiks rohkem ja sihipärasemalt?“ rääkis Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer.

  Teine oluline HIV-epideemia peatamise faktor ja lüli 90-90-90 eesmärkide saavutamisel on viiruse ravi. HIV on haigus nagu iga teine krooniline haigus ja õigeaegne ravi aeglustab viiruse paljunemist ja takistab sellega ka tervete rakkude nakatumist. HIV puhul on aga ravi ühtlasi ka ennetus: raviga tuleb alustada kohe, sest efektiivset ravi saav patsient ei nakata teisi edasi.  

  Testimisnädala raames toimuvat ümarlauda korraldab RTL koos partneritega: Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Perearstide Selts ja Tervise Arengu Instituut. Riigikogus võtab vastu Riigikogu liige ja riigikogu HIV ja narkoennetuse toetusrühma esimees Vilja Toomast.

  Eelmistel aastatel viidi testimine läbi peaasjalikult avalikus linnaruumis, testimispunktides. Sel aastal toimub testimine perearstikeskustes. Lisaks on sellel aastal üheks teemaks ka C-hepatiit, kuna viirusesse nakatunuid on palju ning tihti esinevad HIV ja C-hepatiit koos.

  12.-29. novembrini toimub HIV ja C-hepatiidi testimisnädal, mille peamiseks eesmärgiks on: HIV-alase teabe suurendamine elanikkonna hulgas, maksimaalset suurele elanikkonnale HIV ja HCV staatust kontrollimise võimaluse pakkumine  ning HIV positiivsete kiire suunamine efektiivsele ravile säästes sellega nii iseennast kui teisi. Varasemalt on testimine läbi viidud avalikes linnaruumides, tänavu toimub testimine perearstikeskustes tavapärase perearsti vastuvõtu raames. Seoses muutunud ravivõimalustega kogu maailmas (sh ka Eestis), pakutakse patsientidele tavapärase HIV testimise kõrval võimalust kontrollida ka C-hepatiidi staatust.

  HIV ja C-hepatiidi ümarlaual arutletakse, kuidas saavutada HIV nakatumise püsiv vähemine ja jõuda tänaselt 200 uuelt HIV juhult alla 100 uue juhuni aastas nagu seda sätestab riiklik HIV tegevuskava. Lisaks on sellel aastal üheks teemaks ka C-hepatiit, kuna viirusesse nakatunuid on palju ning tihti esinevad HIV ja C-hepatiit koos.

  Ümarlaual osalevad: Tiina Drell, Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik, Tõnis Mölder, Riigikogu Sotsiaalkomisjoni esimees, Vilja Toomast, Riigikogu liige, SA Koos HIV Vastu juhataja, Aljona Kurbatova, Tervise Arengu Instituudi nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja, Dr Kristi Rüütel, Tervise Arengu Instituudi teadussekretär, Dr Kerstin Kase, Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi esindaja, Dr Kai Zilmer, Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi esindaja, Dr Eero Merilind, Eesti Perearstide Seltsi esindaja, Dr Airi Põder, STLIEÜ (Seksuaalsel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühing) esindaja, Indrek Saar, Ravimitootjate Liidu esindaja, Dr Natalia Nikitina, IVKH infektsioonikontrolli teenistuse direktor, nakkusarst, seltsi liige, Tarmo Bakler, Ida-Viru Keskhaigla esindaja, Latšin Alijev, Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku esindaja, Julia Alo, Eesti HIV-positiivsete Võrgustiku esindaja, Riho Tapfer, Eesti Ravimitootjate Liidu juhataja, Jonas Grauberg, Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht.

  Ravimitootjate Liit (www.rtl.ee) on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest. Ravimitootjate Liitu kuulub 25 liiget.

  Lisateave:

  Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juhataja

  E-mail: riho.tapfer@rtl.ee, tel: 502 1674