Rubriik: Uudised

Home / Uudised

PRESSITEADE: Ravimitootjate Liit: Centari uuring osutab, et patsientide huvides on muuta ravimite hindamisprotsessi paindlikumaks ja läbipaistvamaks

Eesti Rakendusuuringute Uuringu Keskus Centar viis läbi uuringu „Tervisetehnoloogiate hindamise protsess ja otsustuskriteeriumid  Eestis“. Uuringu raportis jõutakse järeldusele, et Eestis kasutatavate tervishoiutehnoloogiate, sh ravimite rahastamise aluseks olevad kulutõhususe lävendid on püsinud kümme aastat samal tasemel. Seetõttu vajab hindamisprotsess uuendamist, samuti läbipaistvuse suurendamist. Ravimitootjate Liidu esindajate sõnul on oluline kaasata hindamisprotsessi suuremal määral erialaeksperte ja patsiendiorganisatsioone....

november 11, 2022november 8, 2023

PRESSITEADE: Katseprojekt vähendab aja- ja paberikulu: osa haiglaravimeid on nüüdsest paber-infoleheta

Ravimitootjate Liidu, Ravimiameti ja Eesti Haiglaapteekrite Seltsi katseprojektiga testitakse valmisolekut loobuda haiglaravimite paberinfolehtedest. Paberil patsiendi infolehte (PIL) asendab elektrooniline ravimiregistris olev info (ePIL). Pilootprojekt algas 1. jaanuarist ning esimesed haiglaravimid, mille pakendis ei ole trükitud infolehte, jõuavad haiglateni suve lõpus.  Ravimitootjate Liidu ravimite registreerimisala töögrupi liikme ja pilootprojekti juhi Iivi Ammoni sõnul on oluline rõhutada, et pilootprojekti esimene...

august 8, 2022november 8, 2023

Ravimitootjad: vähipandeemia kestab ka pärast COVIDit

Inimestel on ootus, et ühel päeval leiutatakse maagiline vähiravim või -vaktsiin, mis hoiab kõik pahaloomulised kasvajad eemal. See ootus on praegu veel kauge tulevikulootus. Nimetaja „vähk“ alla mahub väga palju, tegelikult sadu erinevaid haigusi. Me ei tea kõiki vähi põhjuseid ja me ei oska alati seletada, miks tekivad rakus muutused, mille tagajärjel hakkavad vähirakud kontrollimatult...

august 1, 2022november 8, 2023

PRESSITEADE: Uuring: Euroopa riikides valitseb märkimisväärne ebavõrdus uute ravimite kättesaadavuse osas

Uuringu Patients W.A.I.T. 2021 aruande järgi on uute ravimite hüvitamiseni jõudmise aeg ELis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides keskmiselt 511 päeva, ulatudes 133 päevast Saksamaal ligi 900 päevani Rumeenias. Eestis oli sama näitaja 599 päeva – see on küll mõne päeva võrra vähem kui aasta varem, aga siiski oluliselt allpool Euroopa keskmist. Halvem on seis uute...

juuni 12, 2022november 8, 2023

Kuidas mõõta haiguselt võidetud eluaasta väärtust? Mis on haiguselt võidetud eluaasta väärtus?

Covid-19 ja Venemaa agressioon näitavad, et me elame praegu ja tõenäoliselt veel pikka aega kriisides. Kuidas ühiskonnana sellises olukorras hakkama saame, on meie endi teha. Kriisid näitavad, et me peame suutma paremini planeerida, aga ka kogemusi analüüsida ja selle baasil prognoose teha. See peaks aitama meil kokku hoida nii väärtuslikku energiat kui ka raha. Nii...

mai 27, 2022november 8, 2023

Eesti patsiendile on kättesaadavad vaid neljandik uutest ravimitest

Eestil ja meie inimestel läheb üldjoontes hästi. Keskmises ja pikemas vaates on kasvunumbrid väga positiivsed, seame suuri eesmärke – plaanime ehitada võimsa infrastruktuuri: olulised on raudtee, maanteed, energeetika ja kindlasti kaitsekulutused. Samas ei tohi unustada, et oluline on ka tervishoid, kus oleme nüüd juba mitu aastat kriisist kriisi liikunud. Tervishoiu alarahastus on krooniline juba pikki...

mai 5, 2022november 8, 2023

Harvikhaiguste päevale pühendatud seminar ,,Spinaalne lihastroofia (SMA) – uued ravi ja diagnostika võimalused Eestis’’

Selle nädala alguses tähistastati harvikhaiguste päeva, nädala lõpetab raskele lihashaigusele, spinaalsele lihasatroofiale ehk SMA-le pühendatud seminar Tartu Ülikooli Kliinikumi harvikkhaiguste kompetentsileskuse eestvedamisel. Harvikhaiguste päev, mida traditsiooniliselt tähistatskse veebruari viimasel päeval, toob fookusesse patsiendid ja nende pereliikmed, kes nendest haigustest mõjutatud on. Eestis on neid inimesi umbes 100 000. Eelmise aasta lõpus asutatud Tartu Ülikooli Kliinikumi...

märts 4, 2022november 8, 2023

Ravimitootjate liidu virtuaalne eetikaseminar „Ravimitootjate eetikakoodeks – turgu suunav nõudlik eneseregulatsioon“

12. oktoobril 2021 toimub Ravimitootjate liidu  virtuaalne eetikaseminar „Ravimitootjate eetikakoodeks – turgu suunav nõudlik eneseregulatsioon“ Ravimitootjate Liidu liikmete jaoks on üheks oluliseks tegevuse eesmärgiks edendada eetilistel väärtustel põhinevat ettevõtluskeskkonda. Ravimitootjate Liidu tugev eneseregulatsioon põhineb EFPIA koodeksil ning on loodud eesmärgiga tagada toimiv ja hästi läbimõeldud transparentsus. Missugused on ravimitootjate eetikareeglite olulisemad põhimnõtted ning kuidas need suhestuvad...

oktoober 8, 2021november 8, 2023

Ravimisektori 5 sammu vaktsiinide võrdse kättesaadavuse tagamiseks

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) 5 sammu vaktsiinide võrdse kättesaadavuse tagamiseks on leitav EFPIA kodulehel inglise keeles siin: Five steps to urgently advance COVID-19 vaccine equity (efpia.eu). Ravimitootjate Liit on EFPIA liige, EFPIA liikmeteks on 36 rahvuslikku ravimitootjate liitu ja 39 ravimifirmat.

mai 19, 2021november 8, 2023

PRESSITEADE: Eesti ravimitootjad koonduvad Ravimitootjate Liitu

Eesti Ravimitootjate Liiduga on viimastel kuudel liitunud mitmed Eesti ravimitootjad nagu TBD-Biodiscovery OÜ, Chemi-Pharm AS, Tallinna Farmaatsiatehas AS, liitujaid on tulemas veelgi. Ravimitootjate Liit on loonud Eesti tootjate töögrupi, et ühiselt panustada Eesti farmaatsiatööstuse ja innovatsiooni potentsiaali. Biotehnoloogia valdkonna arendamine ning selle riiklik prioriteetsus on muutunud aktuaalseks igas Euroopa riigis. „Eesti jaoks on hindamatud meie...

aprill 8, 2021november 8, 2023