Author: piret

Home / piret

Euroopa ravimitööstuse ülevaade 2023

Ravimiarendus on meditsiini arengu mootor ja edasiviija. Tänu teaduse ja tehnoloogia arengule on kogu teaduspõhine farmaatsiatööstus astunud ravimite väljatöötamise uude ajastusse: avardunud on nii uurimismeetodid kui teadmised. Euroopa ravimisektor annab tööd umbes 900 000 inimesele, kaudsete töökohtadena veel hinnanguliselt kolm korda rohkem.

juuni 19, 2024juuni 19, 2024

PRESSITEADE: Uuring: Eesti patsientideni jõuavad uued ravimid suurema viivitusega kui Lääne-Euroopa patsientideni

Uuringu Patients W.A.I.T. 2023 järgi on aastatel 2019-2022 registreeritud Euroopas 167 uut ravimit. Kui Euroopa riikides keskmiselt on kättesaadavad 72 ravimit, siis Eesti patsientidele on kättesaadavad neist nelja aasta jooksul vaid 31 ravimit. Ka peavad Eesti patsiendid ootama uusi ravimeid keskmisest kauem: uute ravimite hüvitamiseni jõudmise aeg ELis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) riikides on keskmiselt...

juuni 12, 2024juuni 12, 2024

Väärtuspõhine tervishoid — mida see tähendab ning kuidas me sinna jõuame?

23. mail toimus kõrgetasemeline konverents “väärtuspõhine tervishoid 2030”, kus rääkisid väärtuspõhise tervishoiu poole liikumisest nii patsiendid, arstid kui Tervisekassa ja ravimitootjate esindajad. Väliskogemust jagas OECD tervisevaldkonna juht Francesca Colombo. Palju räägiti andmetest, nende kogumisest ning sellest, kuidas andmed aitavad nii patsienti kui arste ja kuidas need aitavad meil liiguta väärtuspõhisema tervishoiu poole.

mai 23, 2024juuni 12, 2024

PRESSITEADE: Kõrgetasemelisel konverentsil arutatakse, kuidas muuta tervishoid väärtuspõhiseks ja patsiendikeskseks

Väärtuspõhise tervishoiu eesmärgiks on paremini ravitud haiged: oleme ka Eestis alustanud  raviteekonnapõhise lähenemise, patsiendile oluliste tervisetulemite uuringute ja muudatustega andmehalduses ning IT-lahendustes. Konverentsil „Väärtuspõhine tervishoid 2030″ arutatakse nii Eesti kui Euroopa näidete varal, kuidas jõuda senisest teenusepõhisest ja meditsiinikesksest tervishoiust tulemuspõhise ja patsiendikeskse tervishoiuni.

mai 22, 2024mai 22, 2024

PRESSITEADE: Eesti liigub samm-sammult paber-infoleheta ravimipakendite poole

Mõne aasta pärast võib patsient saada apteegist ravimipaki, milles ei ole sees paberist infolehte. Esialgu on paberivaba ravimipakendite projekti kaasatud tervishoiutöötajate poolt manustatavad ravimid, näiteks mõned süstitavad ravimid, mille paberil patsiendi infolehte asendab elektrooniline ravimiregistris olev info (e-infoleht). Paberivabasid ravimipakendeid on esialgu vaid mõnikümmend, kuid pikemas perspektiivis hinnatakse Euroopa Liidus võimalusi e-infolehele üleminekuks, mis võimaldab inimesel...

aprill 19, 2024aprill 19, 2024

KUTSE KONVERENTSILE: “Väärtuspõhine tervishoid 2030” Tallinnas 23.05.2024

Väärtuspõhine tervishoid, patsiendikeskne lähenemine, personaalne raviprotsess — kas need on lihtsalt sõnad või on midagi reaalselt muutumas? Tervishoiusüsteemid Euroopas ja kogu maailmas arenevad, et kohaneda ühiskondlike ja tehnoloogiliste muutuste ning muutuvate tervisevajadustega, kuna rohkem inimesi elab kauem krooniliste või degeneratiivsete seisunditega. See nõuab muudatusi tervishoiusüsteemide ülesehituses ja uusi viise tervishoiuteenuste osutamiseks. Just neid teemasid käsitleb...

märts 5, 2024märts 5, 2024

Harvikhaiguste päev: märka ja hooli

29. veebruaril tähistatakse maailmas harvikhaiguste päeva, mil fookuses on nendest haigustest mõjutatud patsiendid ja nende pereliikmed, Eestis umbes 100 000 inimest. Online-portaal virtuaalkliinik.ee tegi harvikhaiguste päeva puhul pika selgitava video harvikhaigustest ja kõigest nendega kaasnevast. Videos avasid teemat dr Kairit Joost, ühe patsiendi ema, Maarja Krais-Leosk nii lähedase kui EPIKoja juhina ning ka Riho Tapfer...

märts 1, 2024märts 1, 2024

Riho Tapfer: on aeg arutleda ühise ravikindlustuse üle 29.02.2024

Tänavu tähistatakse harvikhaiguste päeva 29. veebruaril, harva esineval päeval. Kuigi harvikhaigus on selline, mida diagnoositakse harva, nagu nimi ütleb, on taolisi haigusi kokku palju, teadaolevalt umbes 8000. Seetõttu on harvikhaiguste esinemine sage: Eestis on inimesi, keda harvikhaigus võib puudutada, hinnanguliselt kuni 100 000, kirjutab Riho Tapfer. Harvikhaiguste ravi esitab väga suuri väljakutseid nii arstidele kui...

veebruar 29, 2024veebruar 29, 2024

Patsiendi hariduspäev “Patsientide hääl: Minu ravimi teekond” 11.12.2023

Eesti Puuetega Inimeste Koda ja MTÜ Eesti Põletikulise Soolehaiguse Selts kutsuvad patsiendi hariduspäevale “Patsientide hääl: Minu ravimi teekond”. Üritus toimub koostöös Ravimitootjate Liiduga. Üritus toimub 11. detsembril 2023 kell 12.30-16.00 Eesti Puuetega Inimeste Koja suures saalis (Toompuiestee 10, 10137 Tallinn) ning veebis. Hariduspäevale on oodatud nii EPIKoja liikmed kui kõik teised, keda teema kõnetab. Päeva...

november 20, 2023detsember 20, 2023
  • 1
  • 2