Pildid

Home / Images

Ravimitootjate eetikakoodeks muudeti karmimaks

Pressiteade Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksit täiendati punktidega, mille eesmärk on veelgi rohkem suurendada läbipaistvust tootjate ja tervishoiutöötajate suhetes. Ravimitootjate Liit peab oluliseks, et eetikakoodeksi nõuded kajastuksid ka Eesti seadusandluses – et tagada kogu sektori üheselt mõistetav läbipaistvus. Ravimitootjate Liidu eetikakoodeks loob eeldused, et ravimitootjad teeksid koostööd ausal viisil ja vastavuses õigusnormidega, vältides eksitavat tegevust ja võimalikku...

jaanuar 16, 2020november 8, 2023

Dr Kristi Rüütel: HIVi nakatunud inimesed käivad tegelikult arsti juures, aga me ei testi neid

Pressiteade Dr Kristi Rüütel ütles HIV ja C-hepatiidi ümarlaual, et HIV testimine on kasvanud ja saanud nii perearstide kui eriarstide seas igapäevasemaks, aga siiski testitakse Eestis liiga väheseid arsti juurde jõudnuid ja ei testita ka neid, kes seda kõige enam vajavad.  „Esimene samm, kuidas peatada HIV epideemia ning kuidas jõuda riiklikult seatud eesmärgini, et saavutada...

november 22, 2019november 8, 2023

Täna toimub HIV ja C-hepatiidi spetsialistide arutelu teemal — mida muuta süsteemis, et HIV-nakkuse kandjad efektiivsemalt üles leida

Pressiteade HIV ja C-hepatiidi ümarlaual arutletakse, kuidas saavutada HIV nakatumise püsiv vähemine ja jõuda tänaselt ligi 200 uuelt HIV juhult alla 100 uue juhuni aastas nagu seda sätestab riiklik HIV tegevuskava. Eestis on HIV testimine ja ravi tasuta ja riiklikult finantseeritud – iga uus nakatumine maksab riigile üle 100 000 Euro järgmise 27 aasta jooksul...

november 21, 2019november 8, 2023

Diabeediühingu juht diabeediümarlaual: kroonilised haiged vajavad teejuhti, kes aitaks süsteemis orienteeruda

Pressiteade Üle maailma tähistatakse homme, 14. novembril diabeedipäeva. 12. novembril toimus Ravimitootjate Liidu kokku kutsutud ümarlaud diabeedist, kus arutlesid arstide ja patsientide esindajad, ametnikud ja teised spetsialistid selle üle, kui patsiendikeskne on täna Eestis lähenemine diabeedihaigele ning kuidas olukorda parandada. Diabeediümarlaua keskseks teemaks oli patsiendikeskne lähenemine haigele ning see, kuidas jõuaks diabeedipatsient kõige parema ravitulemuseni:...

oktoober 13, 2019november 8, 2023

Diabeediarst Marju Past: kõik diabeedihaiged ei sobi perearsti jälgimiseks

Pressiteade Üle maailma peetakse novembris diabeedipäeva. Täna, 12. novembril toimub Ravimitootjate Liidu kokku kutsutud ümarlaud diabeedist. Ümarlaual arutlevad arstide, patsientide esindajad, ametnikud ja teised spetsialistid selle üle, kui patsiendikeskne on täna Eestis lähenemine diabeedihaigele ning kuidas olukorda parandada. „Meie käsitlus diabeedihaigest on täna hästi perearstikeskne – see on ilmselt riigile kõige odavam lähenemine ja ongi...

oktoober 12, 2019november 8, 2023

Tervishoiuekspert: Eesti on väike ja tugev digiriik, kus on võimalik piloteerida tulemipõhist tervishoidu

Pressiteade Ravimitootjate Liidu kutsel külastas Eestit Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni delegatsioon, et tutvuda haigekassa ravimite kulu- ja riskijagamise lahendustega ja insuldipatsiendi tervikliku raviteekonna juhtprojektiga. Delegatsioon kohtus ministeeriumi esindajate, PERHi juhatuse ja haigekassa juhtidega, kellega arutati inimkeskse tervishoiu arenguid.   „Vananev ühiskond, krooniliste haiguste kasv, patsientide muutunud ootused ravile ja paranevad ravivõimalused – tervishoid on muutunud ja üle...

september 27, 2019november 8, 2023

PRESSITEADE: Ravimitootjate Liit ja Eesti Arstide Liit uuendasid koostööpõhimõtete ühisdeklaratsiooni

Ravimitootjate Liit ja Eesti Arstide Liit uuendasid ühisdeklaratsiooni vastastikuste eetiliste koostööpõhimõtete tunnustamiseks.   Arstkond, keda esindab Eesti Arstide Liit (EAL) ja ravimitootjad, keda esindab Ravimitootjate Liit (RTL), uuendasid ühisdeklaratsiooni, mis on aluseks ravimitootjate ja meditsiinikogukonna vahelistele koostööpõhimõtetele ja läbipaistvatele suhetele. Koostööpõhimõtetega määratletakse ravimitootjate ja arstide vastastikused kohustused ja sõnastatakse kokkulepped, mis puudutavad ravimitootjate poolt ürituste...

september 13, 2019november 8, 2023

Tervise rahastuse mudel

Postimees27. august 2019 Riho TapferRavimitootjate Liidu juhatuse liige Biotehnoloogia ja geneetika on viimase kümnendi jooksul arenenud väga kiiresti, nii baasteaduste kui ka rakendusliku poole pealt. Arengutempo on pigem kiirenev ja seetõttu võib loota, et lähitulevik annab inimkonnale uusi võimalusi ravida haigusi, mis varem olid ravimatud ja kurnavad nii inimesele endale, lähedastele kui lõpuks ka ravikindlustussüsteemile....

august 27, 2019november 8, 2023

Kadri Mägi-Lehtsi: tervishoiusüsteem peaks mõõtma, kui palju tervist ta annab

Eesti Päevaleht27. august 2019 ARVAMUS Kadri Mägi-LehtsiRoche Eesti tegevjuht Haigekassa on hakanud tulemuse järgi hindama insuldijuhtusid, kuid vaadelda tuleks rohkemaid valdkondi. Viimasel ajal päevakorda tõusnud väga kallite ravimite hindade küsimus puudutab lähedalt nii neid, kes abi vajavad, kui ka neid, kes otsustavad, kuidas ravimeid rahastatakse. Ent kui pooled teineteisele vastanduvad, siis haigestunud inimeste soovide ja...

august 27, 2019november 8, 2023

PRESSITEADE: Vähiümarlaual osalenud: tervishoid vajab rahastuse suurendamist

Eile toimus Eesti Ravimitootjate Liidu kokku kutsutud ümarlaud, kus arutlesid arstid, haigekassa, sotsiaalministeeriumi, erialaliitude jm organisatsioonide esindajad. Ümarlaua fookuses oli vähiravi hetkeseis ning uute onkoloogiliste ravimite kättesaadavus, tutvustati kättesaadavuse uuringut. Ümarlaual osalenud tõdesid, et tervishoid vajab rohkem raha riigieelarvest kui 6,5% ning ravi kättesaadavus peaks olema kiirem. Ümarlaual tõdeti, et uute onkoloogiliste ravimite ooteaja lühendamiseks...

aprill 17, 2019november 8, 2023