Ravimitootjate Liidu hea tava töögrupi suunised ja seisukohad

  •  Seisukohad liikmete küsimuste osas (17.03.21):
    • RTL eetikakoodeksi 20.02 (a) täpsustamine;
    • Nn patient support programmid;
    • Kaudsete interaktsioonide raporteerimine andmete avalikustamise raportis.

  • RTL seisukoht toitlustuse osas virtuaalsete teaduslike ürituste korral  EST ja ENG 15.12.20