1.  

  4. märtsil toimus Tallinnas virtuaalselt Value Based Healthcare – Tallinn 2021 konverents. Konverentsil astusid teiste seas üles Eesti Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja Euroopa Komisjoni tervisevolinik Stella Kyriakides.

  Konverentsil osales virtuaalselt ligi 1000 osalejat 59-st riigist. Häid tavasid ja praktilisi näiteid tutvustatakse Eestist, Saksamaalt, Belgiast, Suurbritanniast, Portugalist ja Rootsist. Konverentsi korraldasid Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Eesti Vähiliit, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikum, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations ja Ravimitootjate Liit.

  Konverentsi koduleht: https://www.conference-expert.eu/en/vbhc2021

  Konverentsi eesmärk oli tõsta tervishoiukogukonna teadlikkust ja teadmisi patsiendikeskse tervishoiu väärtusest. Kas Eestil on võimalus olla tulevikutervishoiu liider Euroopas või lepime mahajääja positsiooniga? Tervishoiusüsteemid arenevad kiiresti, et kohaneda inimeste muutuvate tervisevajaduste ning ühiskondlike ja tehnoloogiliste arengutega. Inimesed elavad varasemast kauem erinevate krooniliste ja degeneratiivsete haigustega ning see nõuab uusi lähenemisi tervishoiuteenuste osutamisel.

  "COVID-19 on tõstnud esiplaanile tervisepoliitika ja meie tervishoiusüsteemide vastupidavuse. Tervis ei pruugi tähendada kõike – kuid ilma terviseta on kõik muu mõttetu. Täna peame kasutama võimalust, et parendada ja muuta oma tervishoiusüsteemid tõhusamaks, vastupidavamaks ja kättesaadavamaks. Edukate tervishoiusüsteemide hindamisel peab kesksel kohal olema patsiendi kogemus,“ sõnas Euroopa Komisjoni tervisevolinik Stella Kyriakides ning lisas: „peame edendama terviklikumat tervishoidu, millel oleks aktiivne roll protsessi kaasatud patsientidel, ning tihedamat koostööd hooldajate ja meditsiinitöötajate vahel. Euroopa Liit saab olla liikmesriikidele toeks parimate tavade jagamisel ja vajalike reformide toetamisel ELi eelarve vahenditest."

  Minister Tanel Kiige sõnul on hästi toimivas tervisesüsteemis tervishoiuteenused kõigile kättesaadavad. „See on rahaliselt jätkusuutlik ja tervishoidu nähakse kui investeeringut tervemasse ja tööjõulisemasse elanikkonda, võimaldades elada täisväärtuslikku elu ja osaleda aktiivselt ühiskonnaelus kõrge eani. Tervisesüsteemi arendamisel on oluliseks lähtekohaks tulemused tervishoius, kvaliteet ja kättesaadavus ning elanikkonna ootus nendele," lisas Tanel Kiik.

  Eesti Vähiliidu nõukogu esimehe dr Vahur Valvere sõnul on patsientide tulevikuootused seotud eeskätt  senisest suurema patsiendikesksusega ja see puudutab  haiguste personaalset ennetustegevust, täppisdiagnostikat ja -ravi. Lisaks ravi efektiivsuse tõstmisele tuleb samavõrd panustada ka haigete elukvaliteedi säilitamisse ja parandamisse  nii ravi ajal kui  ravijärgses perioodis.