1. Pressiteade
  24. aprill 2017

  Täna toimub WHO Euroopa immuniseerimisnädala raames Eesti Ravimitootjate Liidu kokku kutsutud ümarlaud, millel osalevad arstid, Terviseameti, Ravimiameti, riigikogu, sotsiaalministeeriumi, Tallinna linna ning ravimitootjate esindajad. Ühiselt arutletakse vaktsiinide, vaktsineerimise, riikliku immuniseerimiskava ning mittevaktsineerimisega kaasneva vastutuse üle.

  „Arutelud vaktsiini-teema üle tõstatuvad ikka aeg-ajalt – Eesti inimeste teadlikkus vaktsiinvälditavatest haigustest ning nende haiguste tingitud tagajärgedest võiks olla suurem, kui ta praegu on,” ütles Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer. „Arutelu „Kas vaktsineerimisotsus on individuaalne“ keskendub küsimusele, kes vastutab siis, kui mittevaktsineerimine jõuab kriitilise piirini ning haigused, mida me arvasime maailmast kadunud olevat, tulevad tagasi, hakkavad levima. Ümarlauale oleme kokku kutsunud osapooled, kes vaktsineerimise teemaga tegelevad, et ühiselt arutleda nii probleemsete teemade üle kui ka seada ühiseid eesmärke.“

  Ümarlaual käsitletakse mitmeid teemasid: näiteks gripihooaeg ja gripivaktsiiniga hõlmatus. „Eesti on gripi vastu vaktsineerimise hõlmatuselt Euroopas viimasel kohal, meie seis ei vasta ei WHO ega Euroopa Komisjoni soovituslikule tasemele. Olukord on halb – inimesed ei tee vahet nohul ja gripil, ei kujutata ette, missugused võivad olla gripi tüsistused,“ selgitas Tapfer. „Räägime ümarlaual ka sellest, et Eestis lisandub järjest uusi vaktsiine riiklikku immuniseerimiskalendrisse – neist muudatustest ja arengutest, vaktsiinvälditavate haiguste vaktsineeritusega hõlmatusest Eestis ning teistestki teemadest.“

  Immuniseerimisnädala raames korraldab Ravimitootjate Liit vaktsineerimisteemalise ümarlaua. Tänavune ümarlaud on kokku kutsutud arutlema teemal „Kas vaktsineerimisotsus on individuaalne?“. Ümarlaud toimub 24. aprillil kell 12.00–14.00 Tallinna Kesklinna Lastepolikliiniku suures saalis (Ravi 27). Vestlust juhatab Urmas Vaino.

  Ümarlaual arutlevad:

  1. Kai Zilmer, Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku juhataja
  2. Eda Tamm, pediaater
  3. Karmen Joller, perearst
  4. Martin Kadai, Sotsiaalministeeriumi rahvaterviseosakonna nõunik
  5. Ott Laius, Ravimiameti ravimiohutusosakonna juhataja
  6. Gerli Liivet, Eesti Õdede Liidu asepresident
  7. Liina Kersna, riigikogu sotsiaalkomisjoni liige
  8. Viktoria Ladõnskaja, riigikogu liige
  9. Irina Filippova, Terviseameti Nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist
  10. Olga Sadikova, Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist
  11. Iiris Saluri, Terviseameti avalike suhete juht
  12. Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhtivspetsialist
  13. Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juhataja

   

  Ajakava:
  12.00–12.15 Sissejuhatuse teeb moderaator Urmas Vaino
  12.15–13.45 Arutelu teemal „Kas vaktsineerimisotsus on individuaalne?“
  13.45–14.00 Intervjuud, vaba vestlus

  24.–30. aprillil 2017 toimub WHO Euroopa immuniseerimise nädal (http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/04/european-immunization-week-2017). Immuniseerimisnädala peamine eesmärk on kasvatada inimeste teadlikkust vaktsineerimise olulisusest, et ennetada haigusi ja kaitsta seeläbi elusid. Tänavune immuniseerimisnädala tunnuslause on „Vaktsiinid toimivad“.

  Lisainformatsioon:
  Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juhataja
  E-post: riho.tapfer[@rtl].ee