1.  

  Eesti Ravimitootjate Liit on tänaseks kokku kutsunud ümarlaua, kus osalevad arutelus Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja arstide erialaliitude esindajad ning patsiente esindavate organisatsioonide esindajad. Ümarlaua fookuses on vähiravi hetkeseis ning uute onkoloogiliste ravimite kättesaadavus. Arutelu baseerub tutvustataval uuringul „Patients W.A.I.T.”, mis mõõdab uute ravimite kättesaadavust.

   

   „Tänasele ümarlauale oleme kokku kutsunud erinevad osapooled, et arutada, kuidas parandada Eestis Haigekassa poolt onkoloogiliste ravimite soodustamist patsientidele. Toimub ka IQVIA uuringu „Patients W.A.I.T. Indicator Survey 2018” esmaesitlus – ka teistes riikides pole veel selle uuringu tulemusi avalikult esitletud,“ tutvustas Ravimitootjate Liidu juht Riho Tapfer. „Võin etteruttavalt öelda, et uute onkoloogiaravimite riiklik rahastus läbi solidaarse tervishoiurahastuse peaks olema Eestis parem. IQVIA uuring mõõdab uute ravimite kättesaadavust kahes kategoorias: nii uute ravimite arvu ja osakaalu kui ka aega, mis kulub Euroopa Liidu müügiloa saamisest ravimi kompenseerimiseni riikliku rahastuse kaudu liikmesriigis. See annab ülevaate Euroopa Liidu riikides toimuvast ning annab ka võimaluse riike võrrelda.“  

  „Patients W.A.I.T.” – inglise keeles Patients Waiting to Access Innovative Therapies. Indikaator mõõdab uute ravimite riiklikku kompenseerimist kahes kategoorias: 1) uute ravimite arv ja osakaal, mis riigis igal aastal riikliku soodustuse saavad, 2) aeg, mis kulub Euroopa Liidu müügiloa saamisest ravimi riikliku soodustuse saamiseni.

  Uuringu on läbi viinud IQVIA, mis on tervishoiu andmetöötlusele ja teadusele spetsialiseerunud 10 miljardilise käibega New Yorgi börsil noteeritud ettevõte, mis on esindatud sajas riigis. Sisendiinfo pärineb EFPIA liikmesassotsiatioonidelt, mis koguvad selle  peamiselt avalikest allikatest ja liikmesfirmadelt.  

  Ravimitootjate Liit (www.rtl.ee) on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest. Ravimitootjate Liitu kuulub 25 liiget.

   
  Lisateave:
  Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juhataja
  E-mail: riho.tapfer@rtl.ee
  tel: 502 1674