1. 1. juunil avalikustab suurem osa Eestis tegutsevaid ravimitootjaid tervishoiutöötajatele, - asutustele ja apteekritele makstavad tasud ja toetused.

  „Arstide ja ravimitööstuse vaheliste suhete läbipaistev kajastamine avalikkuse ees on juba aastaid ravimitööstuse üks olulisemaid põhimõtteid,“ sõnas Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer. „Alates 2016. aasta alguses avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (EFPIA) liikmed, sh Eesti Ravimitootjate Liidu liikmed, andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele maksavad. See tähendab – müügiloa hoidja või kontserni veebilehel avalikustatakse stipendiumid, koolituste registreerimistasud, reisi- ja majutuskulud ning teenuse- või konsultatsioonitasud, mis on makstud tervishoiutöötajatele, apteekritele ning tervishoiuteenuse osutajatele.“

  „Tootjate võimalus koolituste ja täienduste toetamisel jääb järjest väiksemaks. Samas ei ole ka hetkel ette näha, kes võiks selle kohustuse piisavas mahus enda kanda võtta, aga tõenäoliselt peavad nii tervishoiuteenuse osutajad kui arstid ise suuremas osas koolitus- ja täienduskulusid katma. Isiklikult loodan, et ühel hetkel sisaldavad raviteenuste hinnad ka koolitusi ja täiendusi, mis on vastavuses tegelike vajadustega,” rääkis Riho Tapfer.

  „Kogu avalikustamine põhineb vabatahtlikkuse printsiibil ja eeldusel, et meditsiinikogukond mõistab vajadust läbipaistvuse suurendamiseks. Ma usun, et järgmistel aastatel kasvab selle initisiatiiviga liitujate hulk järjest suuremaks,” rääkis Riho Tapfer. „Täna kehtib adnmete avalikustamise reegel EFPIA (Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni) ja RTL-i liikmetele, kuid ma loodan, et see hea initsiatiiv jõuab ühel hetkel ka seadusandlusesse.”

  Arstide Liidu juhatuse ja Ravimitootjate Liidu eetikakomisjoni liikme Indrek Oro sõnul on ravimitööstuse areng olnud viimastel aastakümnetel väga kiire ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtmine võib seda lähitulevikus veelgi kiirendada. „Paratamatult on suurenenud ravimeid kui kõrgtehnoloogilisi tooteid igapäevaselt kasutavate arstide teadlikkuse tõstmise vajadus,“ rääkis Indrek Oro. „Ravimitööstuse innovatsiooni rakendamiseks inimeste teenistusse, haiguste varajaseks diagnoosimiseks, ravimite tõhusamaks kasutamiseks ning uue tehnoloogia omaduste, mõjude ja ka kõrvalmõjude selgitamiseks korraldavad eriala kutseliidud arstidele rahvusvahelisi konverentse. Konverentsi programm keskendub eriala arendamisele ja parimale tõenduspõhisele ravile ning sellel osalemist toetavad ravimitootjad, tasudes arstide eest osaliselt sõidu, toitlustamise, majutuse ja registreerimistasud.“

  „Konverentsidele ja koolitustele kutsutakse esinema teadlased ja maailmas tunnustatud eriala tipud ning konverentsil osalemine on arstile parim võimalus kontsentreeritult ja objektiivselt kätte saada parim ja uusim raviks vajaminev teadmine,“ lisas Indrek Oro. „Vähemtähtis ei ole ka see, et lisaks Eestisse kaasa toodavatele olulistele uutele teadmistele ja kogemustele tutvustavad konverentsidel ja koolitustel osalevad arstid Eestit ka rahvusvahelisel tasemel.“

  Lisainfo: http://rtl.ee/andmete-avalikustamine/ ja http://transparency.efpia.eu/.

  Ravimitootjate Liit (www.rtl.ee) on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest. Hetkel kuulub Ravimitootjate Liitu 22 liiget, kelle turuosa ravimiturul on ca 80%.

  Lisainformatsioon:
  Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juhataja
  riho.tapfer[@]rtl.ee
  Kadri Mägi, Ravimitootjate Liidu nõukogu esimees
  Tel: +372 510 4301