1. Seoses Ravimitootjate Liidu nõukogu esimehe Piret Selli (Sanofi Aventis OÜ) ja nõukogu liikme Mart Levo (AstraZeneca Eesti OÜ) lahkumisega nõukogust omal soovil, valis Ravimitootjate Liit nende asemel oma üldkogu koosolekul uuteks nõukogu liikmeteks Kai Hendriksoni (Sanofi Aventis Eesti OÜ) ja Kuuno Vaheri (AstraZeneca Eesti OÜ). Nõukogu esimeheks valis uus nõukogu Kadri Mägi (Roche Eesti OÜ).

  Ravimitootjate Liidu nõukogu on 7-liikmeline ning nõukogusse kuuluvad:

  1. Kadri Mägi (Roche Eesti OÜ), nõukogu esimees
  2. Kai Hendrikson (Sanofi Aventis Eesti OÜ)
  3. Kuuno Vaher (AstraZeneca Eesti OÜ)
  4. Roland Lepik, Novartis Pharma Services Inc Eesti filiaal
  5. Dan Millard, GlaxoSmithKline Eesti OÜ
  6. Konstantin Rebrov, Merck Sharp & Dohme OÜ
  7. Sven Mällo, Sandoz d.d. Eesti Filiaal

  Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Liitu kuulub 23 liiget, kes hõlmavad hinnanguliselt 90% Eesti ravimituru käibest. Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. EFPIA liikmeteks on 33 rahvuslikku ravimitootjate liitu ja 39 ravimifirmat.