1. Eile toimus Eesti Ravimitootjate Liidu kokku kutsutud ümarlaud, kus arutlesid arstid, haigekassa, sotsiaalministeeriumi, erialaliitude jm organisatsioonide esindajad. Ümarlaua fookuses oli vähiravi hetkeseis ning uute onkoloogiliste ravimite kättesaadavus, tutvustati kättesaadavuse uuringut. Ümarlaual osalenud tõdesid, et tervishoid vajab rohkem raha riigieelarvest kui 6,5% ning ravi kättesaadavus peaks olema kiirem.

  Ümarlaual tõdeti, et uute onkoloogiliste ravimite ooteaja lühendamiseks on vaja tervishoidu raha juurde, siis suureneb ka ravimite rahastamise eelarve. Samuti leiti, et on vaja vaadata patsiendi vähiravi teekonda tervikuna ja kiirendada protsesse, mille käigus hinnatakse ravimi otstarbekust  Eestis.

   

  Uuring on kättesaadav siit: https://www.efpia.eu/media/412747/efpia-patient-wait-indicator-study-2018-results-030419.pdf

  Ümarlaud on järelvaadatav: https://tervis.postimees.ee/6566433/otse-vahiravi-hetkeolukorrast-ja-vahiravimite-kattesaadavusest-eestis-ning-euroopas

  „IQVIA uuringust on näha, et Eestis ei saa uued vähiravimid riiklikult kompenseeritud ning viiteaeg ravimi patsiendini jõudmisel on Euroopa pikim – see on probleem, millele peame otsima lahendusi,“ sõnas Ravimitootjate Liidu juht Riho Tapfer. „Tunnustame Haigekassat selle eest, et on tegutsenud selle nimel, et tervishoiukulutusi hakata tegema tulemuspõhiselt. Ravimite puhul on tulemuse mõõtmine lihtsam kui muus meditsiinivaldkonnas ja lähematel aastatel võiks liikudagi tulemuspõhise rahastamiseni. Lihtsamalt öeldes tähendaks tulemuspõhine ravi rahastamine, et kui ravim toimib, siis saab ka ravimitootja selle eest tasu, kui ei toimi, ei saa. Kuna sellise süsteemi haldamine on küllaltki keerukas, siis peaks Haigekassa koos partneritega looma infotehnoloogilise rakenduse, mis vähendaks käsitööd, aitaks kulujagamise mudeleid lihtsamalt rakendada – kokkuvõttes säästaks ka arsti aega.“

  „Oluline on vähipatsiendi kogu teekond: et oleks laiem pilt vähiennetusest kuni patsienditeekonna lõpuni. Selleks aga, et kogu teekonda koordineerida, peaks olema riiklik programm, mis nimega, ei ole oluline, mille raamides saaksime ravimite teemale ja raviviiside vahelisele jaotusele tõenduspõhiselt lähtuda. See on ka teema uuele koalitsioonile,“ lisas Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja Vahur Valvere.

  Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogiakliiniku juhi Ain Kaare sõnul peaks kindlasti alustama ravimite kättesaadavuse parandamist ravimite soodusnimekirja taotlusprotsessist.

  „Esiteks peaks näiteks muutma seda, et praegu esitavad taotlusi arstide erialaseltsid: erialaseltsid on MTÜ-d, mille liikmed teevad seda vabast tahtest. Erialaseltsidel ei peaks olema kohustust tõestada ravimi efektiivsust, vaid et seltsi pädevuses on välja pakkuda: meil on sellist ravimit vaja. Teiseks: harvikhaiguste puhul vajame oluliselt kiiremat menetlusprotsessi. Eriti puudutab see lapsi: üks juht tuleb nt 5-6 aasta jooksul, ei ole normaalne, et ravimi saab nimekirja minimaalselt pooleteist aastaga. Kolmandaks: tuleb luua kulujagamise  programmide IT-lahendused, et protsesse kiirendada.“

  Pildid ümarlaualt: https://www.dropbox.com/sh/1tyb9187qso7ban/AACOXM4B36oeTAf3-E96c1N_a?dl=0

  Arutelu baseerus tutvustataval uuringul „Patients W.A.I.T.”. Uuringu tulemuste järgi oli ajavahemikus 2015–2017 Eestis uute onkoloogiaravimite kättesaadavus, st riiklik kompenseerimine, Euroopa madalaimate hulgas.

  Uuringu on läbi viinud IQVIA, mis on tervishoiu andmetöötlusele ja teadusele spetsialiseerunud 10 miljardilise käibega New Yorgi börsil noteeritud ettevõte, mis on esindatud sajas riigis. Sisendiinfo pärineb EFPIA liikmesassotsiatioonidelt, mis koguvad selle  peamiselt avalikest allikatest ja liikmesettevõtetelt.

  IQVIA uuringut „Patients W.A.I.T.” tutvustas Edgaras Narkevičius Leedust.

  Arutelus osalesid: Maris Jesse, Sotsiaalministeerium, Rain Laane, Maivi Parv ja Erki Laidmäe,  Eesti Haigekassa, Alar Irs, Eesti Haigekassa Ravimikomisjon, Margit Valgma, Eesti Onkoloogide Selts/Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Kaire Innos, Tervise Arengu Instituut, Ain Kaare, Hematoloogide Selts/TÜK, Jana Jaal, Eesti Kliiniste Onkoloogide Selts/TÜK, Anneli Elme, Onkoteraapia ühing, Regionaalhaigla, Kaisa Sein, MTÜ Meeta, Kristiina Ojamaa, ITK, Marju Kase, EKOS/ITK, Toivo Tänavsuu, Vähiravifond Kingitud Elu, Vahur Valvere, Vähiliit/PERH, Riho Tapfer, RTL ja Vähihaigete Laste Vanemate Liit.


  Ravimitootjate Liit (www.rtl.ee) on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest. Ravimitootjate Liitu kuulub 25 liiget.

   

  Lisateave:

  Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juhataja

  E-mail: riho.tapfer@rtl.ee, tel: 502 1674