Eetikakoodeks

Ravimitootjate Liidu koodeks retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta põhineb EFPIA koodeksil retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta, mis on EFPIA juhatuse poolt vastu võetud 05.10.2007.

Koodeks reguleerib ravimite müügiedendust tervishoiutöötajatele ning koostööd tervishoiutöötajate ja ravimitootjate vahel. RTL Koodeks kehtib RTL liikmesfirmadele, nende tütarettevõtetele ja EFPIA liikmesfirmade või nende tütarettevõtete sidusettevõtetele, kui sellised sidusettevõtted on nõustunud, et EFPIA Koodeks on neile kohustuslik.

Koodeks käsitleb muuhulgas teemasid nagu ravimireklaam, üritused ja külalislahkus, kingitused, teabe- ja õppematerjalid ja muud meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud esemed, tervishoidu või uuringuid toetavad abirahad või annetused, tervishoiutöötajate spondeerimine, teenustasusd ja avalikustamine, konsultantide kasutamine, mitteinterventsionaalsed uuringud, näidised, ravimifirmade töötajad, eetikakomitee ja rikkumistest teavitamine ja menetlemine jne.

RTL koodeks/APME code:

 08.06.2023 eetikakoodeksi muudatuse kokkuvõte.