• Tutvustus

  Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Loe veel
 • EFPIA avalikustamiskoodeks

  2016. aastal avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele maksavad.

  Loe lähemalt siit

Viimased uudised ja sündmused

PRESSITEADE: Ravimitootjate Liit ja Eesti Arstide Liit uuendasid koostööpõhimõtete ühisdeklaratsiooni

Ravimitootjate Liit ja Eesti Arstide Liit uuendasid ühisdeklaratsiooni vastastikuste eetiliste koostööpõhimõtete tunnustamiseks.

Arstkond, keda esindab Eesti Arstide Liit (EAL) ja ravimitootjad, keda esindab Ravimitootjate Liit (RTL), uuendasid ühisdeklaratsiooni, mis on aluseks ravimitootjate ja meditsiinikogukonna vahelistele koostööpõhimõtetele ja läbipaistvatele suhetele. Koostööpõhimõtetega määratletakse ravimitootjate ja arstide vastastikused kohustused ja sõnastatakse kokkulepped, mis puudutavad ravimitootjate poolt ürituste korraldamist, kliinilisi uuringuid ning konsultatsiooniteenuste pakkumist.

Loe veel
 • Kadri Mägi-Lehtsi: tervishoiusüsteem peaks mõõtma, kui palju tervist ta annab

  Eesti Päevaleht
  27. august 2019

  ARVAMUS

  Kadri Mägi-Lehtsi
  Roche Eesti tegevjuht

  Haigekassa on hakanud tulemuse järgi hindama insuldijuhtusid, kuid vaadelda tuleks rohkemaid valdkondi.

  Viimasel ajal päevakorda tõusnud väga kallite ravimite hindade küsimus puudutab lähedalt nii neid, kes abi vajavad, kui ka neid, kes otsustavad, kuidas ravimeid rahastatakse. Ent kui pooled teineteisele vastanduvad, siis haigestunud inimeste soovide ja riigi võimaluste vaheline lõhe aina suureneb.

  Loe veel
 • Tervise rahastuse mudel

  Postimees
  27. august 2019

  Riho Tapfer
  Ravimitootjate Liidu juhatuse liige

  Biotehnoloogia ja geneetika on viimase kümnendi jooksul arenenud väga kiiresti, nii baasteaduste kui ka rakendusliku poole pealt. Arengutempo on pigem kiirenev ja seetõttu võib loota, et lähitulevik annab inimkonnale uusi võimalusi ravida haigusi, mis varem olid ravimatud ja kurnavad nii inimesele endale, lähedastele kui lõpuks ka ravikindlustussüsteemile.

  Loe veel