• Tutvustus

  Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.


  Ravimitootjate Liitu kuulub 25 liiget, kes hõlmavad hinnanguliselt 90% Eesti ravimituru käibest. Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. EFPIA liikmeteks on 33 rahvuslikku ravimitootjate liitu ja 39 ravimifirmat.

  Liidu tegevuse põhieesmärkideks on esindada ja kaitsta liidu liikmete ühiseid huvisid, esindada liitu riigiorganites ja avalikkuse ees, avaldada seisukohti tervishoiuvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning teha omapoolseid ettepanekuid ravimipoliitika suunamiseks ja nõustada liidu liikmeid.

  Liit lähtub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, liidu põhikirjast, üldkogu ja nõukogu otsustest, Ravimitootjate Liidu koodeksist retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta ning liidu strateegiast. Liidu liikmete huvide ja vajaduste esindamiseks on moodustatud kaheksa regulaarselt kogunevat töögruppi: strateegia töögrupp, meditsiini töögrupp (sh kliiniliste uuringute alagrupp), HIV-töögrupp, ravimite registreerimise töögrupp, käsimüügiravimite töögrupp, vaktsiinide töögrupp, geneeriliste ravimite töögrupp, eetikakomitee (REK).

  Liidu kõrgemaks organiks on üldkogu, mis koguneb vähemalt kaks korda aastas.

  MTÜ Ravimtootjate Liit on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris, registrikood 80004437

   

 • EFPIA avalikustamiskoodeks

  2016. aastal avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele maksavad.

  Loe lähemalt siit

Viimased uudised ja sündmused

HIV ümarlaual arutletakse, kas Eesti HIV epideemiale suudetakse panna piir

Algab HIV testimisnädal, mille avaüritusena toimub homme Riigikogu hoones HIV valdkonna ekspertide ümarlaud „Muudatused uue perioodi riiklikus HIV strateegias ning valdkonna rahastamises – kas piisavad epideemia peatamiseks?“.

„HIVi leviku peatamiseks on Eestis viimase kümne aasta jooksul ära tehtud väga palju tööd ning saame öelda, et HIV uute juhtude arv on langustrendis ja HIV levimus peamistes riskirühmades langenud, mis aga ei tähenda, et epideemiaoht on möödas,“ rääkis SA Koos HIV Vastu asutaja ja juhataja Vilja Toomast. „HIV leviku kontrolli all hoidmiseks on kriitilise tähtsusega pidev testimise jätkamine, leidmaks üles viirusekandjad võimalikult vara. Sama kriitiline on jälgida, et kõik diagnoositud alustaksid ravi ning ei kaoks ravilt ära, sest efektiivse ravi korral on nakkuse edasikandmise risk väga madal. Praegu on küsimus selles, kas järgmise perioodi HIV riiklik tegevuskava toetab senitehtut ja kas meil on epideemia peatamiseks piisavalt ressurssi.“  

Loe veel
 • Eestis toimub üleeuroopaline konverents ravimite võltsimist takistavate vahendite teemal

  8. ja 9. novembril toimub Tallinnas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames konverents „Ilma võltsravimiteta on Euroopa ohutum“. Konverentsi korraldavad koostöös Ravimiamet, Sotsiaalministeerium, ravimite tootjad, hulgimüüjad ning apteegid.

  Konverentsil on peateemana arutusel ravimite turvaelementide rakendamist reguleeriv Euroopa Komisjoni delegeeritud määrus, mis jõustub 9. veebruaril 2019. aastal.

  „Ravimite turvaelementide kasutuselevõttu on pidanud vajalikuks kõik osapooled, sest kasutajani jõudev ravim peab olema ohutu, toodetud ja säilitatud turvaliselt ning nõuetele vastavalt,” ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. “Suur osa määruses sätestatud tegevustest on hetkel töös, kokkuleppimata kohad võetakse arutlusele konverentsil.“

  Loe veel
 • Konverents „Ilma võltsravimiteta on Euroopa ohutum“ 8-9. november 2017 Tallinnas

  Ravimitootjate Liit koostöös Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (EFPIA), Ravimiameti, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Hulgimüüjate Liiduga korraldab 8-9. novembril 2017 Tallinnas, Kultuurikatlas konverentsi „Ilma võltsravimiteta on Euroopa ohutum“.

  Konverents kuulub ka Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ametlikku programmi. Konverents keskendub ravimite turvaelementide süsteemi rakendamisele Euroopa Liidus.

   

  Loe veel