• Tutvustus

  Ravimitootjate Liit on mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Loe veel
 • EFPIA avalikustamiskoodeks

  2016. aastal avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) liikmed andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele maksavad.

  Loe lähemalt siit

Viimased uudised ja sündmused

Eesti astub koos Euroopaga olulise sammu ravimite turvalisema käitlemise suunas

Ravimite võltsingud on muutumas maailmas üha suuremaks probleemiks ja seda ka Euroopas. Võltsravimite tuvastamiseks luuakse üle-euroopaline andmekogu mis võimaldab jälgida ja tuvastada iga üksiku ravimipakendi autentsust. Euroopa õigusaktid sätestavad täpsed kohustused igale ravimi tootmise ja tarneahela osalisele. Üheks kohustuseks, mis on pandud ravimitootjatele, on igas liikmesriigis asutada organisatsioon, mille eesmärgiks on tehnoloogilise lahenduse kohandamine ja rakendamine võltsravimite tuvastamiseks oma riigis.

Loe veel
 • Ravimitootjate Liit: tänasest on avalikud tervishoiutöötajatele ja – asutustele makstavad tasud ja toetused

  1. juunil avalikustab suurem osa Eestis tegutsevaid ravimitootjaid tervishoiutöötajatele, - asutustele ja apteekritele makstavad tasud ja toetused.

  „Arstide ja ravimitööstuse vaheliste suhete läbipaistev kajastamine avalikkuse ees on juba aastaid ravimitööstuse üks olulisemaid põhimõtteid,“ sõnas Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer. „Alates 2016. aasta alguses avaldavad Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooni (EFPIA) liikmed, sh Eesti Ravimitootjate Liidu liikmed, andmed tasude kohta, mida nad 2015. aastal tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuorganisatsioonidele maksavad. See tähendab – müügiloa hoidja või kontserni veebilehel avalikustatakse stipendiumid, koolituste registreerimistasud, reisi- ja majutuskulud ning teenuse- või konsultatsioonitasud, mis on makstud tervishoiutöötajatele, apteekritele ning tervishoiuteenuse osutajatele.“

  Loe veel
 • Ravimitootjate Liit: tervisekulutuste katmiseks tuleb leida lisaks ravikindlustusele alternatiivseid vahendeid

  Täna, 29. veebruaril, tähistatakse ülemaailmset haruldaste haiguste päeva. Ravimitootjate Liidu sõnul tekib üha enam olukordi, kus ravikindlustusvahendite abil ei ole võimalik katta kõiki tervisekulutusi, mistõttu tuleb otsida ravi ja ravimite hüvitamiseks juurde alternatiivseid allikaid. Riik peab tagama ka harvikhaiguse diagnoosi saanule, et ravi hüvitamise otsus oleks kiire – harvikhaiguste ravimite rahastamist tuleb käsitleda teistmoodi kui tavaravimeid. Vaata videoid harvikhaigustest: http://www.rarediseaseday.org/.

  Loe veel