HIV

HIV infektsioon on raske krooniline nakkushaigus, kus ühekordse nakatumise tulemuseks on eluaegne ravi ja edasine järgmiste isikute nakatumise võimalus.

Eesti on HIV nakatumiselt 100 000 inimese kohta Euroopas Läti järel teisel kohal. HIV epideemia peatamine on üks tervise- ja tööministri poliitilisi prioriteete ja mitmed olulised valdkonda puudutavad otsused on viimastel aastatel ka langetatud – näiteks on riik võtnud HIV strateegias sihiks täita UNAIDSi 90-90-90 eesmärgid (90% HIV-positiivsetest inimestest teavad oma diagnoosi, 90% kõikidest diagnoositutest saavad ravi, 90% kõikidel ravi saavatel patsientidel on viiruskoormus kontrolli all).

Kuigi HIV testimine on Eestis viimastel aastatel kasvanud ja saanud nii perearstide kui eriarstide seas igapäevasemaks, toestatakse HIV testimisi liiga vähe ja tihti mitte õige sihtrühma inimesi.

Spetsialistide hinnangul peaksime testima kõiki HIVi indikaatorhaiguste ja -seisunditega patsiente. Kõiki inimesi, kes on käitunud riskeerivalt või kelle seksuaalpartner on riskeerinud. Samuti peaksime testime absoluutselt kõiki Ida-Virumaa ja Harjumaa 16–49-aastaseid patsiente.

Uute nakatumiste vältimiseks on oluline, et juba diagnoositud HIV positiivsed saaksid ja võtaksid regulaarselt efektiivset ravi. HIV puhul on aga ravi ühtlasi ka ennetus: raviga tuleb alustada kohe, sest efektiivset ravi saav patsient ei nakata teisi edasi.

HIV ravi on keerukas ning eeldab patsiendi ning arsti vahelist tihedat ja head koostööd. Seega on väga tähtis arvestada kaasnevate haiguste ja ravimitega, nende koos- ja kõrvatoimetega ning ravisoostumusega, et kindlustada konkreetsele patsiendile sobiv ravi.

Ravimitootjate Liit on seisukohal, et Eesti vajab ühtset/kompleksset lähenemist HIV-le, sest täna puudub ühtne vastutaja, kelle roll oleks jälgida, et strateegia tegevuskava ka ellu viidaks: HIV tegevuskaval puuduvad vaheindikaatorid – mida me mõõdame enne 2025. aastat, kui strateegia peaks oleme kõik täide viidud. Lahendada tuleb ka küsimus, kuidas saavutada HIV nakatumise püsiv vähemine ja jõuda tänaselt 200 uuelt HIV juhult alla 100 uue juhuni aastas – nagu seda sätestab riiklik HIV tegevuskava.

Ravimitootjate Liidu ettepanekud seoses HIV ravi parandamisega:

  1. ARV ravimite hankimine oleks läbipaistev, protokollide vormistamine toimuks sarnaselt teiste ravimite praktikale (Ravikindlustusseaduses ja selle alusel vastu võetud aktides toodud kriteeriumid soodusravimite/haiglaravimite hindamiseks) ja protokollid avalikustatakse mõistliku aja jooksul.
  2. Uute ravimite taotluse esitamine toimub ARV komisjonile.