Uute ravimit vähese kättesaadavuse põhjused Euroopas

EFPIA on analüüsinud viivituste põhjuseid (vt aruannet „Uuenduslike ravimite kättesaadavuse ja viivituse juurpõhjused“) ja leidnud, et kõikides Euroopa riikides on 10 omavahel seotud tegurit, mis on seotud ravimite registreerimise ja rahastamise süsteemide ja protsessidega. Alates aeglasest registreerimisprotsessist kuni rahastamisprotsessi hilise algatamiseni, tõendite esitamise dubleerimiseni, rahastamisotuste viibimiseni ja riiklike eripäradeni.Peamised põhjused Euroopa riikides, miks ei ole uued ravimid patsientidele kättesaadavad.

  1. Registreerimisprotsesside kiirus;
  2. Ravimite kättesaadavus ja ligipääs enne EMA müügiluba;
  3. Rahastustaotluse algatamine;
  4. Rahastus- ja soodustaoluste menetlemise protsessist kinnipidamine ja menetlusaeg;
  5. Vajalike tõendite mittevastavus (sobimatus);
  6. Väärtuse ja hinna ebakõlad (vääritimõistmine);
  7. Toote väärtuse eristamine ja valik;
  8. Ebapiisav eelarve otsuste elluviimiseks;
  9. Diagnostika, toetav taristu ja olulisus patsiendile;
  10. Otsustusprotsessi mitmed erinevad tasandid.

Ravimitootjate Liit on seisukohal, et uute ravimite kättesaadavusprobloeemide põhjuseid saab lahendada ainult koostöös ja ühiselt tegutsedes ja seda koos liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ning teiste sidusrühmadega.