1. Uuring Patients W.A.I.T. Indicator vaatleb ravimite kättesaadavuse andmeid 37 Euroopa liidu ja Euroopa majandustsooni riigis. Uuringu Patients W.A.I.T. 2022 aruande järgi on uutest, 2018-2021. aastal Euroopa ravimiametis heakskiidu saanud 168 ravimist näiteks Saksamaal kättesaadavad 147, aga näiteks Maltal, Makedoonias vaid kümme ravimit. Eestis on sama näitaja 31 – vaid 18% ravimiinnovatsioonist on jõudnud meie patsientideni.

    Euroopas on ravimite kättesaadavuse keskmine näitaja kõigis teraapiavaldkondades langenud 47%-ni – see on 2% vähem aasta varem. Erinevused Põhja-Lääne-Euroopa ning Lõuna- ja Ida-Euroopa vahel on püsivalt väga suur. 

    Uuringut Patients W.A.I.T. Indicator viib alates 2010. aastast igal aastal läbi IQVIA, mis on tervishoiu andmetöötlusele ja teadusele spetsialiseerunud ettevõte, mis on esindatud sajas riigis.

    Analüüsis on eraldi välja toodud onkoloogiliste ravimite, orbravimite ja mitteonkoloogiliste orbravimite kättesaadavused. Uuringu sisendinfo pärineb EFPIA liikmes-assotsiatsioonidelt, mis koguvad selle peamiselt avalikest allikatest ja liikmesettevõtetelt.

    Uuringu Patients W.A.I.T. Indicator 2022 tulemused on siin.

    Rohkem infot: EFPIA Homepage