1. Ravimitootjate Liidu heategevusprojekti raames said töötud 6 kuu jooksul omaosaluseta välja osta 8,5 miljoni krooni eest ligi 150 erinevat retseptiravimit.

  Kokku ostsid töötud ravi vajavad inimesed heategevusprojekti raames välja 49 000 pakki erinevaid ravimeid, ütles täna toimunud projekti kokkuvõtval seminaril projektis osalenud Apotheka apteegiketi juhataja Kadri Tammepuu.
  Enim vajati südame-veresoonkonna haiguste vastaseid ravimeid (kokku 4,1 miljoni krooni eest), eriti vererõhu alandajaid, astmaravimeid (1,85 miljoni krooni eest), ravimeid haavandtõve puhuks (650 000 krooni eest), mida Tammepuu sõnul samuti seostatakse sagedasti stressiga, diabeediravimeid (540 000 krooni eest), ning antidepressante (375 000 krooni eest), mille järgi töötutel inimestel on kindlasti vajadus keskmisest suurem, ütles Tammepuu.
  „Nägime apteekides patsientidega suheldes, et inimesed, kes polnud seni julgenud oma kaebusega arsti juurde minnagi, kartes ravi kallist maksumust, läksid nüüd siiski. Nägime, et inimesed ostsid tänu heategevusprojektile välja kõik arsti poolt väljakirjutatud ravimid. Ja et inimesed, kes olid lasknud oma ravil katkeda, jätkasid nüüd seda,“ tõi Tammepuu esile projekti positiivseid mõjusid.
  Sotsiaalminister Hanno Pevkur tänas ravimitootjaid erasektori-poolse panuse eest majanduskriisi ajal kasvanud tööpuudusega kaasnenud sotsiaalsete murede leevendamisele. „Tänu Ravimitootjate Liidu projektile said konkreetset ja hädavajalikku abi paljud kõrge töötuse tõttu raskustesse sattunud inimesed,“ ütles minister. „Mul on hea meel, et Eesti ettevõtted väärtustavad sotsiaalselt vastustundlikku käitumist üha enam. Loodan, et Ravimitootjate Liidu hea eeskuju innustab ka teisi sarnaseid ettevõtmisi ellu viima,“ lisas Pevkur.
  Ravimitootjate Liidu juht Riho Tapfer ütles, et eesmärgiks oli aidata kaasa sellele, et korralikult ravimata haigus ei hakkaks takistama töötul tööellu naasmisel. „Tagasiside töötutelt oligi, et tihtipeale ollakse sunnitud tõmbama kulusid kokku ravimite pealt ja see on kurb reaalsus, millele püüdsime tähelepanu juhtida. Kindlasti loodab Ravimitootjate Liit heategevuslike projektidega jätkata ka edaspidi,“ ütles Tapfer.
  Ravimitootjate Liit kaasas projekti 11 ravimitootjat kokku ligi 150 ravimiga ning sõlmis projekti läbiviimiseks kokkuleppe AS-ga Magnum, kes tagas projekti tehnilise teostuse hulgimüügi ja 19 üle Eesti asuva apteegi kaudu. Kuus kuud kestnud projekti jooksul pidi töötu soodustuse saamiseks esitama oma maakonnas projektiga liitunud apteegile koos retseptiga ka töötukassa kohalikust teenindusest väljastatava tõendi.
  Ravimitootjate Liidu nõukogu esimees Piret Sell (Sanofi Aventis) ütles, et eelkõige püüdsid ravimitootjad projekti lülitada just krooniliste haiguste jaoks mõeldud ravimeid, kuna üks heategevusinitsiatiivi kandvaid põhimõtteid oli, et töötuse tõttu ei peaks katkema krooniliselt haige inimese ravi. „Projekti tulemusena  joonistus selgelt välja ravimite kõrge omaosaluse protsent, mis meie projektis osalevate ravimite näitel ulatus ligi 50%-ni ja mis kindlasti on paljudele takistuseks adekvaatse ravi saamisel,“ ütles Sell.
  Projektist abi saanud töötute muljeid, ja infot projektis osalenud ettevõtetest, ravimitest ja koostööpartneritest leiab Ravimitootjate Liidu kodulehelt http://www.rtl.ee/heategevus/ . Projektis osalesid ravimitootjatest Sanofi Aventis, Zentiva, GSK, Pfizer, Sandoz, Gedeon Richter, Mepha, Boehringer Ingelheim, Ratiopharm, AstraZeneca ja Berlin-Chemie.
  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegeleviad ettevõtteid. Kõik 26 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.
  Lisainfo:
  Riho Tapfer
  Ravimitootjate Liidu juhataja
  Tel: +372 600 8418