1. Täna (16.12.2009) kuulutasid sotsiaalminister Hanno Pevkur ja Ravimitootjate Liit avatuks heategevusprojekti, tänu millele saavad töötud poole aasta jooksul ligi 150 retseptiravimit välja osta omaosalust maksmata ehk ise raha välja käimata.

   
  „Raske on prognoosida, kui suures mahus töötutel seda võimalust kasutada vaja on, kuid orienteeruvalt oleme arvutanud, et see läheb ravimitootjatele maksma ligi 15 miljonit krooni,“ ütles ravimitootja GlaxoSmithKline Eesti juhataja Akshay Mody.
   
  Ravimitootjate Liit sõlmis projekti läbiviimiseks kokkuleppe AS-ga Magnum, kes tagab projekti tehnilise teostuse hulgimüügi ja 18 üle Eesti asuva apteegi kaudu (nimekiri http://www.rtl.ee/heategevus/osalevad-apteegid/).
  Igas maakonnas on vähemalt üks apteek, mis on projekti kaasatud.
   
  Projekti on hetkel lülitunud 10 ravimitootjat kokku ligi 150 ravimiga, ning Ravimitootjate Liidu juhataja Erki Must avaldas projekti avamisel lootust, et see nimekiri pikeneb veelgi. Ravimite loetelu on aadressil http://www.rtl.ee/heategevus/osalevad-ravimid).
   
  Soodustuse saamiseks peab töötu esitama oma maakonnas projektiga liitunud apteegile koos retseptiga ka töötukassa kohalikust teenindusest väljastatava tõendi.
   
  Projekti algatajate teatel on projekti eesmärgiks toetada ja aidata kaasa tööellu naasmisel töötuid, kel eelseisval, tavapärasest kõrgema haigestumissagedusega perioodil, võib muidu rahapuuduse tõttu vajalik ravim jääda välja ostmata ning keda seetõttu halvenev tervis võib hakata takistama uue töö leidmisel. Projekt on vastus sotsiaalminister Hanno Pevkuri üleskutsele Eesti ettevõtetele otsida uudseid lisavõimalusi töötute aitamiseks ja mõtlema sotsiaalsele vastutusele.
   
  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegeleviad ettevõtteid. Kõik 26 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.
   
  Lisainfo:
  Erki Must, Ravimitootjate Liidu juhataja
  +372 600 8418
  +372 520 3597