1. Tartu Ülikooli Sihtasutus kuulutas 1. septembril 2014 välja ühe 1000 euro suuruse Ravimitootjate Liidu stipendiumi.

    Stipendiumile on oodatud kandideerima jooksval aastal teadusajakirjas avaldatud või arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud terviseedenduse ja ravimialase teadus- või uurimistöö autorid (nii üliõpilased kui teadurid).

    Stipendiumi taotlejal tuleb esitada elektrooniline stipendiumitaotlus ja taotluse aluseks oleva artikli kokkuvõte või konverentsil esitatava teadustöö teesid (lisada taotlusele).

    Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2014.

    Stipendium antakse üle 10. oktoobril toimuval arstiteaduskonna aastapäevale pühendatud dekaani vastuvõtul.

    Täpsem informatsioon: tysiht@ut.ee, tel 737 5852 või 55 540 77355 540 773 (Triin Vakker) ning Sihtasutuse kodulehelt http://sihtasutus.ut.ee/grant/2014-a-ravimitootjate-liidu-stipendium/