1. Eestis tegutsevaid ravimiettevõtteid ühendav Ravimitootjate Liit on ette valmistamas heategevusprojekti, mille raames kompenseerivad ravimitootjad registreeritud töötutele poole aasta jooksul olulisemate retseptravimite omaosaluse. Projekti läbiviimiseks sõlmis Ravimitootjate Liit kokkuleppe AS-ga Magnum, kes tagab projekti tehnilise teostuse hulgimüügi ja 18 üle Eesti asuva apteegi kaudu.

   
  Ravimitootjate Liit algatas koostöös AS Magnumiga projekti, mis võimaldab poole aasta jooksul osta enim levinud retseptiravimeid ilma omaosaluseta ehk töötud saavad need ravimid sel perioodil raha maksmata. Projekti osapoolte kinnitusel on eesmärgiks toetada ja aidata kaasa tööellu naasmisel töötuid, kes rahaliselt raskeid tingimusi ning eelseisvat tavapärasest kõrgemat haigestumissagedusega perioodi silmas pidades on kõige haavatavamad. Projekt laieneb töötutele, kes on arvele võetud töötuna ning kel on olemas kehtiv haigekassaleping.
   
  „Mul on hea meel, et AS Magnum mõistis kiiresti projekti väärtust ja oli operatiivselt valmis meile partneriks tulema niivõrd hea eesmärgi nimel,“ ütles Must.
   
  „Arstide poolt patsientidele välja kirjutatud ravimid jäävad tihtipeale erinevatel põhjustel välja ostmata. Kindlasti on üheks põhjuseks kõrge omaosaluse määr, mis on eriti akuutne töö kaotamise korral,“ ütles AS Magnum juhatuse esimees Leon Jankelevitsh. Ta lisas, et Magnum leidis kiiresti sobiva logistilise lahenduse, et võimaldada ravimitootjate poolt pakutav toetus töötutele üle Eesti.
   
  Vastavalt AS-ga Magnum sõlmitud kokkuleppele saavad registreeritud töötud osta valikut retseptiravimeid ilma omaosaluseta 18st apteegist üle Eesti. Projektis osalevad apteegid avalikustatakse selle käivitamise esimesel päeval.
   
  Ravimitootjate Liidu initsiatiiv on vastus sotsiaalminister Hanno Pevkuri poolt detsembri alguses esitatud üleskutset erasektorile senisest enam töötuid meeles pidada. Hanno Pevkur kutsus Euroopa Sotsiaalfondi tööturule naasmise ja töötuse ennetamiseks mõeldud toetuste taotlusvooru lõpuüritusel ettevõtteid üles otsima uudseid lisavõimalusi töötute aitamiseks ja mõtlema sotsiaalsele vastutusele.
   
  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegeleviad ettevõtteid. Kõik 26 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.
   
  AS Magnum on ravimikaubanduse kontsern, mis tegutseb Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Kontserni tegevus hõlmab ravimite, teiste apteegikaupade ja meditsiiniseadmete hulgi- ja jaekaubandust ning veterinaarravimite ja hambaravitoodete hulgimüüki ning ravimite logistikaga seotud teenuseid.
   
   
  Lisainfo:
  Erki Must
  Ravimitootjate Liidu juhataja
  +372 600 8418
  +372 520 3597
   
  Leon Jankelevitsh
  AS Magnum juhatuse esimees
  +372 6501 906