1. Ravimitootjate Liit esitas Ravimitootjate Liidu Eetikakomiteele arupärimise analüüsimaks võimalikku heade turundustavade rikkumist ravimifirma MSD poolt läbiviidud koolitusel 1.aprillil.

  Eetikakomitee tutvus firma MSD poolt esitatud materjalidega ning analüüsis koolitust lähtudes Ravimitootjate Liidu heade turundustavade koodeksist.

  Ravimitootjate Liidu Eetikakomitee taunis eetilisest aspektist lähtuvalt meelelahutuse kasutamist koolitusel. Meelelahutuse kasutamine koolitusüritusel ei ole liidu koodeksi punkti 9.4 järgi lubatud ja on seetõttu heakskiidetud heade turundustavade eetiliste normide rikkumine. Samas märgib Ravimitootjate Liidu Eetikakomitee, et toimunud koolituse sisuline pool – ettekannete ülesehitus, sisuline põhjendatus - olid asjakohased ja tasakaalustatud.

  Selleks, et meelelahutuse pakkumise keeld oleks üheselt mõistetavam ja laieneks ka neile ravimitootjatele, kes Ravimitootjate Liidu heade turundustavade koodeksiga liitunud ei ole, teeb Ravimitootjate Liit ettepaneku seadusandjale Ravimiseaduse § 86 p. 6, muutmiseks nii, et meelehautuse pakkumine ei oleks lubatud ka ravimiseaduse kohaselt.

  Ravimitootjate Liit peab oluliseks uue ja teadusliku informatsiooni edasiandmist meditsiinitöötajatele tasakaalustatud moel, mis võimaldab arstil teha ravimi valik lähtuvalt patsiendi vajadustest. Teabe jagamisel tuleb lähtuda kehtivast eetikakoodeksist.

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegelevaid ettevõtteid. Kõik 24 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.

  Ravimitootjate Liit

  Riho Tapfer

  juhataja

  +3725021674

   

  Ravimitootjate Liidu eetikakomitee juhataja

  Prof. Ruth Sepper

  Ruth.sepper@gmail.com