Eetikakomitee otsused, juhendid, ettekanded

Alates 01. oktoobrist 2012 kehtima hakanud Eetikakoodeksi muudatuste kohaselt on Eetikakomitee otsused avalikud. Koodeksi järgi avalikustatakse Eetikakomitee otsused liidu koduleheküljel pärast lõpplikku otsuse vastuvõtmist. Otsused avaldatakse kokkuvõtvalt ja ei sisalda detailsed infot rikkumise kohta, samuti ei avalikustata juhtumiga seotud füüsiliste isikute nimesid.

OTSUSED:

 JUHENDID/KÜSIMUSED

ETTEKANDED