1. Tallinna Tehnikaülikooli geeni- ja biotehnoloogia üliõpilastele viiakse esmakordselt selle aasta kevadel läbi SA Archimedese toel kliiniliste uuringute baaskursus. TTÜ Geenitehnoloogia Instituudi juhataja professor Andres Veske sõnul on instituudi magistri- ja doktoriõppe tudengitel võimalus õppekava raames tutvuda ülimalt olulise ja suuresti biotehnoloogial baseeruva eluala nagu ravimiuuringud alustugedega. Kursuse läbiviimiseks kaasati ka kohalike biotehnoloogia ettevõtete töötajaid.

    Ravimitootjate Liit vastas TTÜ initsiatiivile positiivselt. Koostöös loodud kursus peaks farmaatsiatööstuse ravimiarenduse kogemusega spetsialistide abil andma sissevaate ravimiuuringutega seonduvasse. Kursust koordineerib RTL esindajana GSK Meditsiiniosakonna juhataja dr. Toomas Pruunsild. Farmaatsiatööstuse poolelt astuvad loengutega üles asjatundjad MSD-st, Roche-st ja GSK-st ning teistest partnerasutustest. „Antud kursus näitab RTL liikmesfirmade valmidust investeerida Eesti ravimiarenduskeskkonna arengusse,“ sõnas dr Pruunsild. „Loodetavasti järgneb sellele pilootüritusele veel teisi ja kaalukamaid projekte.’’

    Kursus, mis algas 16. aprillil, on pälvinud õppurite positiivse tagasiside ning prof. Veske ei näe takistusi, miks loengukursus ei võiks toimuda ka edaspidi. „SA Archimedes rahastatud projekti „Ettevõtlusõpe Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli bioõppekavades“ on kindlasti jätkusuutlik. Loengutes saadud baasteadmised tutvustavad ju meie üliõpilastele võimalusi enda teostamiseks ravimiarenduses,“ leidis prof. Veske. „See kursus täidab lünga, mis siiani eksisteeris meie farmaatsia- ja ravimiarenduse teadmisi andvas õppekavas. Lektorite praktiline kogemus on meie jaoks väga tänuväärne informatsioon.“

    Loengukursusel osaleb tänavu 30 osalejat. Viimane kursuse päev on 16. mai.