1. Ravimitootjate Liitu asus senise ravimitootjate esindajatest koosnenud juhatuse asemel vedama palgaline juhataja Erki Must. Liidu nõuandvaks organiks on nüüdsest ravimitootjatest koosnev nõukogu.

  Ravimitootjate Liidu igapäevase tööga tegelevad nüüdsest palgaline juhataja Erki Must ja kommunikatsioonijuht Risto Kukk. Endisesse juhatusse kuulunud ravimitootjate esindajad  Akshay Mody (GlaxoSmithKline), Mart Levo (AstraZeneca), Rauno Pukoneni (Lilly), Kai Siinmaa (Janssen Cilag), Piret Selli (Sanofi Aventis) ja lisaks neile István Báni (Gedeon Richter) valis Ravimitootjate Liidu üldkoosolek nõukokku. Nõukogu hääletas esimeheks Akshay Mody.

  Erki Musta sõnul peab ta enda jaoks kõige olulisemaks ülesandeks ühiskonna soovide ja ootuste vahendamist Eestis tegutsevatele ravimitootjatele.
  „Ravimitootjate Liidu jaoks on esmane teha tööd Eesti inimeste jaoks ravimite parema kättesaadavuse nimel – ja see ei ole ilukõne,  vaid on tõesti nii. Oleme ehk üllatavas, kuid samas loogilises olukorras, kus tänase ravimite madala kättesaadavuse taseme ja kõrge omaosaluse juures, mida omakorda raskendab veel majanduslangus, on patsientide ja ravimitootjate huvid kattuvad”, ütles Must ja lisas: „Liit ei ole kindlasti ravimitootjate kasumimootor, vaid vahend ühiskonnaga suhtlemiseks.“

  Ravimitootjate Liidu lähimateks eesmärkideks on oma panuse andmine Haigekassa eelarve diskussioonides ja patsientidele ravi jätkuvuse protsessi kindlustamist puudutavates aruteludes ning liidu siseselt liikmete suurem integreeritus.
  „Liit toimib hästi vaid siis, kui oleme sisemiselt ühtsed ning hästi organiseeritud. Seetõttu pööran palju tähelepanu teemadele nagu sisesuhtlus, koolitus ja koostöö teiste tervishoiu valdkonnas tegutsevate liitudega“, tõdes Erki Must.

  Erki Must on töötanud aastatel 2000 – 2003 Riigikontrollis tulemusauditi osakonnas audiitori, vanemaudiitori ja projektijuhina. Vahemikus 2003 – 2005 a. oli ta ametiks Sotsiaalministeeriumis ministri nõunik. Alates 2005. a kuni Ravimitootjate Liidu juhataja kohale asumiseni töötas Must Luxembourg'is Euroopa Kontrollikoja Eesti kabinetis kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaidi nõunikuna.

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, mille toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.
  Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu  24 liiget.

  Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. Ühendades otseliikmetena 32 rahvuslikku liitu ja 43 juhtivat ravimifirmat, on EFPIA EL-is esindusorganisatsioon 2200 firmale.

   

  Pressiteate koostas:

  Risto Kukk mobiil: 56927669 e-post: rrle@rrle.ee

  RL kommunikatsioonijuht