1. Ravimitootjate Liit on ravimite käibemaksu tõstmise vastu, sest üksiku meetmena suurendab see veelgi juba niigi kõrget patsientide omaosalust ravimite ostmisel ja vähendab seetõttu ravimite kättesaadavust hinnatundlikumatele patsientidele.

  Ravimitootjate Liidule on arusaadav valitsuse soov tõsta praeguses olukorras riigitulusid, kuid see ei tohiks toimuda patsientide niigi Euroopa kõrgemate seas oleva ravimite eest tasumise omaosaluse määra tõstmise arvelt. Eesti patsientide omaosalus ravimite eest tasumisel on keskmiselt 37%.

   

  Valitsus võiks sellise otsuse tegemise juures arvestada järgmiste faktidega:

  1. Ravimeid tarvitatakse Eestis suurusjärgus üle 2,5 miljardi krooni eest aastas. Seega 4% lisamine tähendab vähemalt 100 miljonit krooni lisakulu (2007. a. andmeid arvestades, kuid 2008. a. on see kindlasti suurem).

  2. Hetkel maksab haigekassa keskmiselt 63 % ja patsient 37% sellest mahust, mis siis ära jagatuna tähendab Haigekassale 63 mln krooni lisakulu ja 37 mln krooni ravimeid ostvatele inimestele.

   

  Neist faktidest lähtuvalt tekivad küsimused:

  A. kas Haigekassal on selle 63 miljoni (+) krooni jaoks kate olemas ja

  B. kas teadvustatakse, millised ühiskonna grupid maksavad kinni selle rohkem kui 37 miljonit krooni?

  C. kas saadav kasu riigile ületab võimalikud kahjud ühiskonnale?

   

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest. Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 23 liiget.

  Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. EFPIA liikmeteks on 32 rahvuslikku ravimitootjate liitu ja 43 ravimifirmat.

   

   

  Pressiteate koostas:

  Risto Kukk mobiil: 56927669 e-post: rrle@rrle.ee

  RL kommunikatsioonijuht

   

  Lisainfo:

  Akshay Mody mobiil: 5055419 e-post: akshay.a.mody@gsk.com

  RL juhatuse esimees