1. Ravimitootjate Liit (RL) korraldab 10.septembril 2008.a. kl 12 - 17 Rahvusraamatukogu suures saalis (Tõnismägi 2, Tallinnas) interaktiivse eetikaalase seminari, et laiemalt ravimifirmade töötajatele tutvustada 1.juulil kehtima hakanud uut RL koodeksit.

  Eriliseks muudab seminari asjaolu, et seal kasutatakse interaktiivset süsteemi, mis võimaldab seminaril osalejatel koheselt vastata lektorite poolt esitatud küsimustele ja praktilistele ülesannetele ning vastused on reaalajas nähtavad ekraanil.

  Seminar on eelkõige mõeldud neile ravimifirmade töötajatele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku tervishoiutöötajatega - ravimiesitlejatele, tootejuhtidele jt.

  Eetikaseminari esimeses pooles käsitletakse moodsa meditsiinieetika loomust (Dr Andres Soosaar, TÜ Tervishoiu Instituut) ja eetika küsimusi arstkonna ja ravimitööstuse suhetes (Dr Andres Lehtmets, Eesti Arstide Liit). Ravimiameti esindaja annab ülevaate ravimireklaami regulatsioonist.

  Seminari teises pooles annavad RL lektorid põhjaliku ülevaate hiljuti kehtimahakanud Ravimitootjate Liidu koodeksist retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta (RL Koodeks), mis põhineb EFPIA sarnasel koodeksil. Lektorid toovad välja uue koodeksi erinevused eelmisega ja illustreerivad loengut praktiliste näidete ja ülesannetega.

  RL liikmesfirmade esindajatele on seminar tasuta . Väljastpoolt Ravimitootjate Liitu osalejatele on seminar tasuline - 500 EEK osaleva firma kohta. Osalejate arv ühest ravimifirmast ei ole piiratud.

  Väljastpoolt Ravimitootjate Liidu liikmesfirmasid huvitatutel on võimalik seminarile registreeruda internetilehel http://www.rrle.ee/index.php?go=eetikaseminar asuva ankeedi abil. Täita tuleb 1 ankeet firma kohta, näidates ära osalejate arvu. Registreeruda saab kuni 5.septembrini 2008. Samal aadressil on võimalik tutvuda ka eetikaseminari päevakavaga. Ankeedi täitnud firmadele saadab Ravimitootjate Liit arve, mis peab olema tasutud hiljemalt 9. septembril.

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest. Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 23 liiget.

  Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. EFPIA liikmeteks on 32 rahvuslikku ravimitootjate liitu ja 43 ravimifirmat.

   

   

  Pressiteate koostas:

  Risto Kukk mobiil: 56927669 e-post: rrle@rrle.ee

  RL kommunikatsioonijuht

   

  Lisainfo:

  Helve Remmel e-post: helve.remmel@rrle.ee

  RL tegevdirektor