1. Ravimitootjate Liit (RTL) on analüüsinud Konkurentsiameti poolt esitatud ettepanekut käsimüügi ravimite laiema kättesaadavuse tagamiseks. Toetame ettepanekuid, mille tulemusena paraneb ravimite kättesaadavus inimestele. Siiski tuleb tagada, et peale selle sammu astumist, ei väheneks võimalused retseptiravimite soetamiseks.

         
              RTL juhataja Erki Must näeb peamist riski klassikaliste apteekide kadumiseks väiksemates linnades ja asulates: „Käsimüügiravimite vabamüük on patsientide seisukohast positiivne muutus. Siiski tuleb vältida seda, et kogu hea, mida saavutame käsimüügi ravimite kättesaadavuse parendamisega ei asenduks uue probleemiga, kust osta retseptiravimeid?“
   
              Ravimitootjate Liit soovitab seetõttu käsitleda antud ettepanekut koos võimalustega täiendavate meetmete rakendamiseks retseptiravimite inimesteni jõudmiseks, eeskätt posti- ja internetiapteekide loomise kaudu. „Usun, et peale digitaalse retsepti käivitumist ei ole tegemist mingi utoopiaga, tehnilised eeldused selleks on olemas. Välistada tuleb võltsravimite ja ebakorrektsete müüjate tegutsemine, aga võime olla kindlad, et digitaalse retsepti käitlemise õigust ei anta ometi igaühele.“ arvas Must.
   
              Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid. Lisaks on liidu liikmeteks ravimiuuringutega tegelevad ettevõtted. Kõik RTL liikmed lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest. Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 26 liiget.
             
              Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. Ühendades otseliikmetena 32 rahvuslikku liitu ja 43 juhtivat ravimifirmat, on EFPIA EL-is esindusorganisatsioon 2200 firmale.
   
   
   
  Pressiteate koostas:
  Erki Must       mobiil: 5203597     e-post: erki.must@rtl.ee
  RTL juhataja