1. Ravimitootjate Liit ja Ravimiamet korraldavad 30. oktoobril 2008. a Tallinnas Nordic Hotel Forumis konverentsi Eesti kliiniliste uuringute keskkonnana – täna ja homme, mille eesmärkideks on analüüsida Eestis tehtavate kliiniliste uuringute kvaliteeti ja Eesti tänast taset ravimite kliiniliste uuringute läbiviimise keskkonnana, samuti leida võimalusi kliinilise uurimistöö arendamiseks Eestis.

  Kliinilised uuringud on kaasaja meditsiini lahutamatu osa ning aluseks uute raviviiside leidmisele ja kasutuselevõtmisele. Kliinilised uuringud on ka investeering teaduspõhisesse majandusse ja innovatsiooni. Eesti on kliiniliste uuringute läbiviimise kohana olnud Ida-Euroopa kontekstis edukas vaatamata oma väiksusele ning siin tehtud uuringuid on seni iseloomustanud hea kvaliteet. Kliinilised uuringud on aidanud Eestisse tuua uusi teadmisi ja oskusi, kuid uuringute läbiviimise alal on kindlasti ruumi ka arenguks. Paljud Euroopa riigid näevad kliinilise uurimistöö vähenemist ning liikumist Aasiasse ja Ameerikasse – see on sundinud riike kaaluma uurimistööst saadavat kasu ning võtma meetmeid uuringukeskkonna arendamiseks. Osapoolte huvid, tervishoiusüsteemi saadav kasu ning Eesti konkurentsivõimet määravad tegurid on kõneaineks ka konverentsil.

  Konverentsil osalevad ja esinevad ravimiuuringute osapooled: arstid, tervishoiuasutuste juhid, kliiniliste uuringute firmad, inimuuringute eetikakomiteede liikmed, Ravimiameti ja ravimifirmade esindajad.

   

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest. Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 23 liiget.

  Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. EFPIA liikmeteks on 32 rahvuslikku ravimitootjate liitu ja 43 ravimifirmat.

   

  Ravimiamet on valitsusasutus, mille ülesandeks on kaitsta rahva tervist Eestis kasutatavate ravimite ja meditsiiniseadmete järelevalve kaudu. Ravimiameti üheks oluliseks tegevusalaks on ka kliiniliste ravimiuuringute järelevalve ja sellealane rahvusvaheline koostöö.

   

   

  Pressiteate koostas:

  Risto Kukk mobiil: 56927669 e-post: rrle@rrle.ee

  Konverentsi korralduskomitee kontaktisik (Ravimitootjate Liidu kommunikatsioonijuht)

   

   

  Lisainfo:

  Alar Irs mobiil: 5118592 e-post: Alar.Irs@ravimiamet.ee

  Konverentsi korralduskomitee liige (Ravimiameti peadirektori asetäitja)

   

  Toomas Pruunsild mobiil: 5066439 e-post: Toomas.R.Pruunsild@gsk.com

  Konverentsi korralduskomitee liige (Ravimitootjate Liit, GSK)

   

   

  Konverentsi päevakava

  09:30 – 10:00 Registreerimine, tervituskohv

  10:00 – 10:10 Konverentsi avamine

   

  10:10 – 11:30 Eesti konkurentsivõime kliiniliste uuringute keskkonnana

  Sessiooni juhatajad: Dr Katrin Kiisk (Ravimiamet), Piret Sell (Ravimitootjate Liit, Sanofi Aventis)

  Ülevaade Eestis toimuvatest kliinilistest uuringutest Katrin Kiisk (Ravimiamet)

  Miks teha uuringuid pisiriigis Eestis? ... suurfirma vaatenurk Jane Wynen (GSK Euroopa Clin Op direktor)

  Kliinilised uuringud - karta või ihaldada? Piret Sell (Ravimitootjate Liit, Sanofi Aventis)

  Küsimused, diskussioon

  11:30 – 11:50 Kohvipaus

   

  11:50 – 13:50 Kvaliteet, eetika, õiguslikud aspektid kui kliiniliste uuringute alustalad

  Sessiooni juhatajad: Dots. Andres Soosaar (TÜ Inimuuringute eetika komitee), Katrin Kaarna (Quintiles Estonia )

  Kliiniliste uuringute läbiviimise kvaliteet Dr Alar Irs (Ravimiamet)

  Kliiniliste uuringute eetilised põhimõtted – Prof. Rune Dalqvist, (Umeå Ülikool, Sõltumatu kas homne erineb tänasest? Eetikakomitee)

  Kliiniliste uuringute läbiviimise õiguslikud aspektid Dr. Ants Nõmper (Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous)

  Ravimid laste jaoks Prof. Irja Lutsar (TÜ)

  Küsimused, diskussioon

  14:00 – 15:00 Lõuna

   

  15:00 – 16:00 Konkurents ja kvaliteet – vastandid või sünonüümid?

  Sessiooni juhatajad: Dr. Veiko Vahula (Pärnu Haigla), Dr. Peeter Ross (Ida-Tallinna Keskhaigla)

  ... lepingulise uurimisorganisatsiooni vaatenurk Dr. Laur Laatspera (MedFiles)

  ... raviasutuse vaatenurk Dr. Toomas Marandi (PERH)

  ... eetikakomitee vaatenurk Dots. Andres Soosaar (TÜIEK)

  ... kogenud uuringuarsti vaatenurk Dr. Rain Jõgi (TÜ Kliinikum)

   

  16:00 – 16:30 Paneeldiskussioon

  Juhatajad: Dr Toomas Pruunsild (Ravimitootjate Liit , GlaxoSmithKline), Dr Alar Irs (Ravimiamet)

  Osalejad: Dr. Urmas Siigur (TÜ Kliinikum), Dr. Peeter Ross (Ida-Tallinna Keskhaigla), Dr. Veiko Vahula (Pärnu Haigla), Prof. Irja Lutsar (TÜ), Dr. Rain Jõgi (TÜ Kliinikum), Dots. Andres Soosaar (TÜ Inimuuringute eetika komitee), Mart Levo, (Ravimitootjate Liit, AstraZeneca )

   

  16:30 – 17:30 Konverentsi lõpetamine ja vastuvõtt