1. Ravimitootjate Liit saab 19. septembril 15. aastaseks. Väärtustades teadusel põhinevat innovatsiooni ja märkides ühtlasi oma 15-ndat tegevusaastat Eestis anname välja Ravimitootjate Liidu nimelise stipendiumi.

    Käesoleval aastal on stipendiumi eesmärgiks toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas tehtavat terviseedenduslikku ja ravimitealast teadus- ja uurimistööd. Stipendiumi suuruseks on 1000 eurot ning esialgu hakatakse stipendiumit välja andma iga-aastaselt, millele võivad kandideerida kõik üliõpilased, doktorandid ja teadurid, kes on jooksval aastal oma töö alusel avaldanud artikli teadusajakirjas või esinenud ettekandega. Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 1. oktoober ning 3-liikmelise komisjoni poolt valituks osutunud stipendiaat saab stipendiumi kätte arstiteaduskonna aastakonverentsi raames toimuval dekaani vastuvõtul.

    Stipendiumi loomisega soovib Ravimitootjate Liit juhtida tähelepanu innovatsiooni olulisusele, teadustöö vajalikkusele ja arusaamisele, et ravimitega seotud innovatsioon ja selle kiire jõudmine inimesteni on üks kulutõhusamaid viise haigustega võitlemisel.

    Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegelevaid ettevõtteid. Kõik 23 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA'sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.

    STIPENDIUMI STATUUT