1. Alates tänasest (01.07.2009) on Ravimitootjate Liidul kaks uut liiget, kliiniliste ravimiuuringutega tegelevad MedFiles OÜ ja Quintiles Estonia OÜ.

              RTL juhataja Erki Must avaldas heameelt, et uute liikmete  lisandumisel muutub Ravimitootjate Liidu hääl tugevamaks rääkimaks kaasa kliiniliste ravimiuuringute teemadel.
  „Ravimitootjate Liidu liikmed vastutavad 50% Eestisse toodud kliiniliste ravimiuuringute eest. Nüüd, on meie liikmeteks ka ekspertkeskused, kes oskavad kõige paremini anda soovitusi Eesti kui uuringukeskkonna parendamiseks.”, ütles Must ja lisas: „Ravimiuuringud toovad igal aastal Eestisse ca 350 miljonit krooni välisraha ning loovad ca 200 töökohta. Tegemist on reaalse tervishoiuteenuse ekspordiga ning RTL seisab selle eest, et Eesti oleks uuringute osas jätkuvalt edukas riik.“
               Oma positiivseid ootusi liitumise suhtes väljendas ka MedFiles’i juht dr Laur Laatspera: „Usume, et koostöös ravimifirmadega saame suunata Eesti tervishoiu osapooli uuringute temaatikat enam väärtustama, ning tagamaks valdkonna jätkusuutlikkust”. Uuringute alase teadlikkuse suurendamine, tervishoiu osapoolte koostöö tugevdamine ja uuringute temaatika selgitamine avalikkusele on nii dr Laatspera kui Quintiles Eesti juhi Katrin Kaarna ühised  ootused Ravimitootjate Liidule.
  Eestis läbiviidavate kliiniliste uuringute arv on järk-järgult suurenenud. Astal 2007 algatati 93 uut uuringut. 2008. aastal  jäi see arv väiksemaks, käivitus 83 uut uuringut. Uuringutesse kaasatud patsientidele tagatakse parim saadaval olev ravi. Samuti on uuringud võimalus arstidele osaleda teadustegevuses.
              Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid. Lisaks on liidu liikmeteks ravimiuuringutega tegelevad ettevõtted. Kõik RTL liikmed lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.
  Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 26  liiget.
              Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. Ühendades otseliikmetena 32 rahvuslikku liitu ja 43 juhtivat ravimifirmat, on EFPIA EL-is esindusorganisatsioon 2200 firmale.