1. Ravimitootjate Liidu väljaanne 2015 "Ravimid täna ja homme"

    Igaühel on oma arvamus tervishoiu kohta. Sõltumata sellest, kas inimene on haige või terve, noor või vana, rikas või vaene – me kõik tunneme, et tervishoid peab olema hästi korraldatud, kõigile kättesaadav ja taskukohane.

    On erinevaid arvamusi, kuidas tervishoid peaks olema reguleeritud ja kui palju see peaks maksma. Selles valdkonnas jagub alati mõtteainet, eri vaate- nurki aruteludeks ja debattideks.

    Üks on aga kindel. Inimeste eluea pikenemine ja elukvaliteedi tõus on võimalik ainult siis, kui abivajajatele on tagatud kvaliteetsed tervishoiuteenused, mille üheks osaks on ka ajakohaste ravimite kättesaadavus. On ilmselge, et mõistlik ja ohutu ravimikasutus tõstab elanik- konna heaolu ja parandab rahva tervise üldist olukorda, vähendades seejuures ravi- ning sageli ka sotsiaalvaldkonna kulutusi tervikuna.

    Ravimitega on aga seotud mitmeid müüte. Seetõttu püüamegi faktide abil selgitada, kuidas ravimid sünnivad ja milline on ravimi elutsükkel; mis on ravimi roll ja väärtus ühiskonnas; kuidas muutuvad ravimid abivajajale kättesaadavaks ja kuidas kujuneb ravimi hind ning mis on kliinilised uuringud ja ravimite tulevikusuunad. Esitame seda kõike läbi jooniste ja võrdluses teiste Euroopa riikidega.