1. Juba teist aastat järjest andis Ravimitootjate Liit välja 1000 euro suuruse stipendiumi, mille eesmärgiks on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas tehtavat terviseedenduslikku ja ravimitealast teadus- ja uurimistööd. Stipendiumile võivad kandideerida üliõpilased, doktorandid ja teadurid, kes on jooksval aastal oma töö alusel avaldanud artikli teadusajakirjas või esinenud ettekandega.

    Tänavu otsustas 3-liikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfner, Tartu Ülikooli kliinilise farmakoloogia õppetooli dotsent Anti Kalda ja Roche Eesti OÜ meditsiiniosakonna juhataja Triin Parik anda aasta 2012 stipendium Jana Lassile kliinilise uurimustöö „Hospitalised neonates in Estonia commonly receive potentially harmful excipients“ eest.

    Uuringu käigus dokumenteeriti prospektiivselt Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Tallinna Lastehaigla neonatoloogia osakondadesse hospitaliseeritud kuni 29 päevaste vastsündinute ravimikasutus. Uuringu valimisse kuulus ligi 500 vastsündinut.

    See on teadaolevalt esimene uuring, kus on tuvastatud kõigi haiglaperioodil vastsündinutele manustatud ravimite koostises olevad abiained. Samuti pole varem avaldatud uuringuid, kus kõik kasutatud abiained oleks potentsiaalse toksilisuse alusel klassidesse jaotatud.

    „Uurimistöö suur väärtus seisneb eeskätt toksilisuse hindamisel vastsündinutel, kuna kliinilisi uuringuid vastsündinutel on võrreldes täiskasvanutega oluliselt vähem läbi viidud. Sarnaste uuringute abil on võimalik ravimitootjatel muuta abiainete sisaldust ja vastsündinutele toksilisi abiaineid vältida. Lisaks annavad sarnased uuringud võimaluse täiendada abiainetega seotud infot ravimiomaduste kokkuvõtetes“ põhjendab Tapfer valikut.

    Uuringut kirjeldav teaduslik artikkel avaldati 29. august 2012 BMC Pediatric`is ning ingliskeelsena kättesaadav siin: http://www.biomedcentral.com/1471-2431/12/136/abstract