1. Ravimitootjate Liidu liikmed peavad oluliseks kaasaegse ja teaduspõhise info jõudmist Eesti arstkonnani nii, et see protsess toimuks selgete reeglite alusel ja avalikkusele läbipaistval moel.

  Ravimitootjate Liidu liikmed esitasid 1. veebruariks Ravimiametile 2011. aasta detailsed aruanded, mis sisaldavad endas kulutusi raviminäidistele, infot läbiviidud tootetutvustuste ja teaduslike seminaride kohta. Ravimitootjate Liidu liikmed toetasid möödunud 2011. aastal arstiteaduslike ja farmaatsiaalaste ürituste läbiviimist 0,47 miljoni euro ulatuses ning arstide ja apteekrite osalemist arstiteaduslikel ja farmaatsiaalastel üritustel 1,17 miljoni euro ulatuses. Täiendavalt sisaldavad esitatud aruanded informatsiooni raviminäidiste, ravimireklaami ja patsientide teavitusürituste kohta. Ravimitootjate Liit peab oluliseks sellise info avalikustamist Ravimiameti kaudu.

  Lisaks esitatud andmetele on 2011. aastal ravimitootjate investeeringud Eestis läbiviidud teadusuuringutesse ja arendusse olnud hinnanguliselt 20 miljonit eurot, mille tulemusena on rakendatud ligi 200 kõrgkvalifitseeritud töötajat koos vajaliku taristuga. Samuti on oluline märkida, et 2011. aastal viisid ravimitootjad läbi mitmeid ravimi varajase kättesaadavuse programme, kus Eesti patsientidele muudeti kättesaadavaks väga uued ja Eestis veel kättesaamatud, aga eluliselt vajalikud ravimid. Varajase kättesaadavuse programmidega seotud mahtusid plaanib Ravimitootjate Liit hindama hakata 2012. aasta jooksul.

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegelevaid ettevõtteid. Kõik 24 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 31 rahvusliku liidu ja 35 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2000 firmat.

  Lisainfo:

  Riho Tapfer

  Ravimitootjate Liit

  Juhataja

  riho.tapfer@rtl.ee