1. Ravimitootjate Liidu  hinnangul on arstide koolitamise toetamine enesestmõistetav ja  vajalik tegevus. Koolitused ja konverentsid, mille kulusid  ravimitootjad  osaliselt katavad, on korraldatud rahvusvaheliste erialaliitude, ülikoolide või seltside poolt. Ravimifirmad ei ole nende koolituste korraldajad. Firmad on tasunud arstide lähetuskulud – kas öömaja, konverentsi osalustasu või transpordikulud, et meie arstidel oleks ligipääs teaduse kõige viimasele infole.

     
    Haigused, mille esinemissagedus Eesti-suguses väikeriigis on väga madal, on ilma rahvusvaheliste kolleegidega suhtlemata  Eesti arstidel väga keeruline tundma õppida, ning kogemusi jagamata tuleks sageli hakata jalgratast leiutama. Rahvusvahelise kogemuste jagamise võimaldamine ja meditsiiniteaduse viimaste avastustega kursis hoidmine on ravimitootjate jaoks enesestmõistetav, tingimusel, et seda tehakse läbipaistval moel ja avalikke huve esiplaanile seades. Selle eest seisavad ka Eestis kehtestatud  ranged aruandlusreeglid, tänu millele info nende koolituste summade suurusest ka ajakirjandusse on jõudnud. Eesti õiguslik maastik on ravimite , kaasaarvatud kõikvõimalike koolituste ja ravimite näidiste osas Euroopas üks reglementeeritumaid. Erialane suhtlus oma välismaiste kolleegidega on ülimalt oluline, seda peab toetama. Lisaks tuleb hinnata ka seda, kui paljudel meie arstidel tekib seeläbi võimalus ise osaleda ettekannetega rahvusvahelistel erialastel konverentsidel, jagades oma teadmisi ja kogemusi samaväärselt tipparstidega üle maailma.