1. Eilsel Ravimitootjate Liidu juhatuse koosolekul valiti liidu uueks juhatuse esimeheks GlaxoSmithKline Eesti juht Akshay Mody.

  Akshay Mody sõnul jätkab Ravimitootjate Liit tema juhtimisel samal kursil ja sihiks võetud eesmärkide saavutamise suunal.

  Ravimitootjate Liidu eesmärkideks on : kindlustada patsientidele parim võimalik ravi kvaliteetsete ja efektiivsete ravimitega; tagada kaasaegsete ravimite kättesaadavus Eesti patsientidele; soodustada patsientide teadlikkuse kasvu nii tervise hoidmise ja haiguste ennetamise kui ka ravivõimaluste ja ravimite kasutamise osas; kindlustada Eesti ravimituru tasakaalustatud areng ja stabiilsus, mis hõlmab intellektuaalse omandi kaitset, innovatsiooni soodustamist ja tagab vaba ettevõtluskeskkonna.

  Mody vahetas välja pikaajalise Ravimitootjate Liidu esimehe Rauno Pukoneni, kes juhtis liitu kaks kolme aasta pikkust ametiaega.

  Akshay Mody on pikaajalise ravimitööstuse juhi kogemustega, töötades selles sektoris erinevates firmades alates 1993. aastast. Euroopa suurima ravimifirma GlaxoSmithKline Eesti esinduse juhiks sai Mody 2006. aasta suvel. Mody on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna.

  „Üks teema, millega tahame ravimitootjate liiduna tegeleda, on mõtlemise muutuse sisse toomine ja müüdi kukutamine, et ravimitootjad on deemonid. Millegipärast idealiseerime ühiskonnas hasartmänge ja alkoholi tarbimist, samal ajal kui ravimitootjaid kiputakse demoniseerima, kuigi tegemist on ravimiteaduse edendamise, ravimite väljatöötamise ning abivajajate inimeste aitamisega“, ütles Mody. „ Seda mõistetakse alles siis, kui haigus käes on. Tervis, haiguste ennetamine ja õige ning kaasaegne ravi on muutumas inimeste jaoks järjest olulisemaks. Me saame oma tervise eest seda paremini hoolt kanda, mida targemad ja teadlikumad me kõik tervise hoidmise võimalustest oleme“.

  Ravimitootjate Liit valis uue juhatuse 29.novembri toimununud üldkoosolekul. Ravimitootjate Liidu juhatus on viieliikmeline. Juhatusse kuuluvad, lisaks Akshay Modyle, Rauno Pukonen (Eli Lilly Eesti filiaal), Piret Sell (Sanofi Aventis Eesti) , Kai Siinmaa (Janssen Cilag Polska Sp z.o.o. Eesti filiaal) ja Mart Levo (Astra Eksport & Trading AB Eesti filiaal).

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, kelle toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.

  Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu 22 liiget.

  Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. EFPIA liikmeteks on 32 rahvuslikku ravimitootjate liitu ja 44 ravimifirmat.