1. Ravimitootjate Liidu kuue kuu pikkune heategevusprojekt, mille käigus said töötud ligi 150 retseptiravimit välja osta ise raha välja käimata, jõuab 31. mail lõpule.

  Ravimitootjate Liidu juhataja, Riho Tapferi, hinnangul on heategevusprojekt kulgenud edukalt ning pakutud soodustusi kasutati üsna laiaulatuslikult. „Lõplikud kokkuvõtted projektist teeme juuni alguses kui on olemas kõigi 6 kuu andmed. Näitena võib tuua möödunud kuu mille jooksul hüvitati inimestele ligi 11 000 retsepti omaosalus, seega võime projekti juba praegu edukaks pidada,“ rääkis Tapfer.
  Tema sõnul esitletakse projekti koondtulemusi Sotsiaalministeeriumile, liidu liikmetele ja partnerettevõtetele juuni alguses. „Tulenevalt praegusest majanduslikult keerulisest ajast ja projektist saadud positiivsest vastukajast kaalume kindlasti sarnaste heategevusprojektide elluviimist ka tulevikus,“ lisas Tapfer.
   
  Detsembris alguse saanud projekti eesmärgiks on toetada ja aidata kaasa tööellu naasmisel töötuid, kellel võib rahapuuduse tõttu vajalik ravim jääda välja ostmata ning keda seetõttu halvenev tervis võib hakata takistama uue töö leidmisel. Projekt on vastus sotsiaalminister Hanno Pevkuri üleskutsele Eesti ettevõtetele otsida uudseid lisavõimalusi töötute aitamiseks ja mõtlema sotsiaalsele vastutusele.
   
  Ravimitootjate Liit sõlmis projekti läbiviimiseks kokkuleppe AS-ga Magnum, kes tagab projekti tehnilise teostuse hulgimüügi ja 19 üle Eesti asuva apteegi kaudu. Igas maakonnas on vähemalt üks apteek, mis on projekti kaasatud. Projektist võttis osa 11 ravimitootjat kokku ligi 150 ravimiga.
   
  Soodustuse saamiseks peab töötu esitama oma maakonnas projektiga liitunud apteegile koos retseptiga ka töötukassa kohalikust teenindusest väljastatava tõendi.
   
  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegeleviad ettevõtteid. Kõik 26 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.
   
  Lisainformatsioon:
  Riho Tapfer
  Ravimitootjate Liidu juhataja
  Tel: +3725021674
  http://www.rtl.ee/