1. Eesti Ravimitootjate Liit tervitab Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi
  poolt algatatud ravimite väljaostmisele suunatud teavituskampaaniat.
  Liidu
  juhi Riho Tapferi sõnul on inimeste teadlikkuse tõstmine ravimite kasutamise
  ja toimeaine tähenduse osas positiivne. Paraku jäetakse mitmed riigipoolsed
  võimalused ravimite kättesaadavuse parandamiseks kasutamata.  

  Patsientide omaosalus ravimitele on Eestis ligikaudu 36%, mis on Euroopa
  Liidus üks kõrgemaid. Omaosaluse vähendamiseks on riigil käsutada mitmeid
  võimalusi. Ravimitootjate Liidu juhi Riho Tapferi sõnul oleks otstarbekas
  kaotada 50% soodusmääraga ravimitelt 200 kroonine ülempiir. Selleks
  vajalikud rahalised vahendid on samasse soodustusgruppi kuuluvate ravimitele
  hinnakokkulepete sõlmimise kaudu juba tänaseks leitavad, hinnakokkuleppeid
  reguleerivad muudatused hakkasid kehtima alates selle aasta 1.juulist. Nii
  tekkiv kokkuhoid peab Riho Tapferi kinnitusel olema suunatud patsientidele
  ravimite omaosaluse vähendamiseks ja kaasaegsete innovaatiliste ravimite
  soodustamiseks, mis ei ole hetkel eesti patsientidele kättesaadavad.

  Kõnealune kampaania keskendub ühemõtteliselt ravimite hinnale. Avalikkusele
  on antud mulje, justkui on sama toimeainet sisaldavad ravimid identsed ning
  nende ainuke vahe on ravimi hinnas. Selline info võib teatud juhtudel olla
  eksitav ja ravimite kasutamine ainult hinda silmas pidades ei pruugi anda
  soovitud raviefekti. Lisaks tekitab kampaania inimestes arusaamise, et nö.
  "originaalravim" on alati kallim kui sama toimeainega "koopiaravim", mis
  aga ei vasta alati tõele.

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab
  Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid,
  geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega
  tegelevaid ettevõtteid. Kõik 26 liiget lähtuvad oma töös ühisest
  eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation
  of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku
  liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.

  Lisainfo:

  Riho Tapfer

  Ravimitootjate Liidu juhataja

  E-post: Riho.tapfer@rtl.ee

  Tel: +372 5021674

  http://www.rtl.ee/