1. 12. oktoobril 2021 toimub Ravimitootjate liidu  virtuaalne eetikaseminar „Ravimitootjate eetikakoodeks – turgu suunav nõudlik eneseregulatsioon

  Ravimitootjate Liidu liikmete jaoks on üheks oluliseks tegevuse eesmärgiks edendada eetilistel väärtustel põhinevat ettevõtluskeskkonda. Ravimitootjate Liidu tugev eneseregulatsioon põhineb EFPIA koodeksil ning on loodud eesmärgiga tagada toimiv ja hästi läbimõeldud transparentsus. Missugused on ravimitootjate eetikareeglite olulisemad põhimnõtted ning kuidas need suhestuvad ravimiseaduse ja arstkonnaga?

  Vaata otseülekannet siit: https://videolevels.com/eetikaseminar

  Ajakava

  14.00 - 14.10
  Riho Tapfer, Ravimitootjate Liidu juhataja

  14.10 – 14.25
  Martin-Kaspar Sild, Ravimitootjate Liidu hea tava töögrupi esimees – „Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksi olulisemad põhimõtted“

  14.25 – 14.40
  Indrek Oro, Ravimitootjate Liidu eetikakomitee liige, Eesti Arstide Liidu eetikakomitee liige – „Ravimitootjate ja arstide koostöö – kas normaalne partnerlus või korruptsioonirisk?”

  14.40 – 14.55
  Lise-Lotte Lääne, Advokaadibüroo Sorainen Eesti kontori meditsiini ja tervishoiu ärivaldkonna juht, vandeadvokaat – „Kas ja kuidas ravimiseadus ja koodeks täiendavad teineteist“

  14.55 – 15.10
  Mati Ombler, Siseministeeriumi nõunik – „Mida täiendada eetikakoodeksis?“

  15.10 - 15.25
  Kaili Semm, Ravimiameti õigusosakonna juhataja – „Transparentsus on oluline nii riigile kui patsiendile“

  15.25 - 15.50
  Paneeldiskussioon, juhib Riho Tapfer

  15.50
  Küsimused ja vastused