1. Ravimitootjate Liidu liikmete jaoks on oluline edendada eetilistel väärtustel põhinevat ettevõtluskeskkonda. Ravimitootjate Liit koostöös Euroopa Ravimitootjate Assotsiatsiooniga (EFPIA) täiendas Eestis kehtivat eetikakoodeksit artiklite 9, 10 ja 12 osas. Muudatusted kinnitati liidu üldkogu koosolekul 6. detsembril 2013 ning hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2014.

  Artikkel 9 muudatus lähtub EFPIA ja Ravimitootjate Liidu soovist kehtestada piirmäärad tervishoiutöötajatele pakutava toitlustamise osas. Muudatuse kohaselt ei tohi ühe toidukorra maksumus Eestis ületa rahalist piirmäära 80 eurot koos käibemaksuga inimese kohta. Väljaspool Eestit lähtutakse toitlustamisel sihtkohariigis kehtestatud piirmääradest. Toitlustamine on lubatud ainult seminari, konverentsi või muu sarnase teadusürituse raames.

  Artikkel 10 muudatus keelab igasuguste kingituste, rahaliste või mitterahaliste hüvitiste (näiteks meelelahutusürituste piletid, reisid, kinkekaardid, kirjatarbed, märkmepaberid jms) andmise või pakkumise. Samuti sätestab artikli 10 muudatus, et teabe- või õppematerjalide ning meditsiiniliseks kasutamiseks mõeldud esemete väärtus peab jääma 6,40 euro piiresse ja olema otseselt tööga seotud.

  Artikli 12 muudatus sätestab, et tervishoiutöötajatele, proviisoritele ja farmatseutidele kas otseselt või kaudselt makstavate teenuse- või konsultatsioonitasude ning tervishoiuteenuse osutajatele makstavate tasude avalikustamine eelmise aasta kohta toimub vastavalt seaduses sätestatud korrale või ravimi müügiloa hoidja poolt igal aastal. Esmane andmete avalikustamine toimub aastal 2016 aasta 2015 andmete põhjal.

  Ravimitootjate Liidu juhi Riho Tapferi sõnul on muudatuste eesmärgiks läbipaistvuse suurendamine ja selged reeglid suhetes tervishoiutöötajate ja apteekritega. „Oleme endale võtnud eesmärgi ja kohustuse täita kõrgemaid nõudeid kui seadused ette näevad ja olla eeskujuks ka muudele valdkondadele“.

  Ühtlasi kinnitas liit oma 6. detsember 2013 üldkogu koosolekul Ravimitootjate Liidu nõukogu koosseisu järgmiseks kolmeks aastaks. Uus nõukogu koosneb seitsmest liikmest ja nõukogu liikmeteks valiti Piret Sell, Sanofi Aventis Eesti OÜ; Kadri Mägi, Roche Eesti OÜ; Roland Lepik, Novartis Pharma Services Inc Eesti filiaal; Mart Levo, AstraZeneca Eesti OÜ; Dan Millard, GlaxoSmithKline Eesti OÜ; Konstantin Rebrov, Merck Sharp & Dohme OÜ; ja Sven Mällo, Sandoz d.d. Eesti Filiaal.

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegelevaid ettevõtteid. Kõik 23 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA'sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.