1. Juba viiendat korda annab Ravimitootjate Liit välja 1000 euro suuruse stipendiumi, mille eesmärgiks on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas tehtavat terviseedenduslikku ja ravimitealast teadus- ja uurimistööd. Stipendiumile võivad kandideerida üliõpilased, doktorandid ja teadurid, kes on jooksval aastal oma töö alusel avaldanud artikli teadusajakirjas või esinenud ettekandega.

  Tänavu otsustas 3-liikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuuluvad Tartu Ülikooli kliinilise farmakoloogia õppetooli dotsent Anti Kalda, GSK teadusnõunik Dr. Rein Sikut ja Ravimitootjate Liidu nõukogu liige Kadri Mägi anda stipendium Tartu Ülikooli arstiteaduskonna mikrobioloogia instituudi neljanda aasta doktorandile ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonnas arst-õppejõule Piia Jõgile terviseedendusliku teadusartikli “Estimated and reported incidence of pertussis in Estonian adults: A seroepidemiological study” eest, mille uurimisteemaks on läkaköha epidemioloogia Eestis.

  Piia Jõgi sõnul on läkaköha teema Eestis oluline, kuna vaatamata kõrgele vaktsineerimisega hõlmatusele laste hulgas registreeriti Eestis läkaköha 2010. aastal 97 juhtu 100 000 elaniku kohta, see oli kõrgeim haigestumus Euroopas ja kõrgeim registreeritud haigestumus alates 1962 aastast Eestis. Läkaköha on eluohtlik haigus vaktsineerimata ja osaliselt vaktsineeritud imikutele ja ebamugav haigus ka täiskasvanutele. Enamasti saavad imikud haiguse oma perekonnaliikmetelt (eelkõige emalt).

  Käesoleval aastal ajakirjas „Vaccine“ avaldatud läkaköha seroepidemioloogilises
  artiklis leiti, et umbes 6% Eesti täiskasvanutest on vereanalüüsile eelnenud aastal kokku
  puutunud läkaköha tekitaja bakteri B. pertussisega. Riiklikult registreeritud haigestumus
  läkaköhasse täiskasvanute hulgas on umbes 1000 korda madalam. See näitab, et Eestis levib kergekujuline või asümptoomne läkaköha infektsioon, millega patsiendid ei pruugi arsti poole pöörduda või on tänapäeval läkaköha sümptomid nii oluliselt muutunud ning läkaköha ei tunta ära.

  Uuringut kirjeldav teaduslik artikkel pealkirjaga “Estimated and reported incidence of pertussis in Estonian adults: A seroepidemiological study” on kättesaadav siin.