1. Juba kolmandat aastat järjest andis Ravimitootjate Liit välja 1000 euro suuruse stipendiumi, mille eesmärgiks on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas tehtavat terviseedenduslikku ja ravimitealast teadus- ja uurimistööd. Stipendiumile võivad kandideerida üliõpilased, doktorandid ja teadurid, kes on jooksval aastal oma töö alusel avaldanud artikli teadusajakirjas või esinenud ettekandega.

    Tänavu otsustas 3-liikmeline stipendiumikomisjon, kuhu kuulusid Tartu Ülikooli kliinilise farmakoloogia õppetooli dotsent Anti Kalda, GlaxoSmithKline Eesti OÜ teadusnõunik Rein Sikut ja Ravimitootjate Liidu juhataja Riho Tapfer, anda stipendium molekulaar ja rakubioloogia instituudi teadurile Marko Lõokesele uurimistöö eest, mis avaldati kokkuvõtvalt artiklina „Chromatin-dependent and -independent regulation of DNA replication origin activation in budding yeast“.

    Uurimistöö on oma olemuselt fundamentaalset laadi, kuid sellest võib olla kasu tulevikus uute ravimite väljatöötamisel. Käesolevaks ajaks on müügiloa saanud 4 epigeneetilisi mehhanisme mõjutavat ravimit ja mitmed ravimid on erinevates kliiniliste uuringute faasides. Järjest rohkem lisandub andmeid, mis viitavad, et paljude teada-tuntud ravimite põhi või kõrvaltoimed on seotud just rakus epigeneetiliste mehhanismidega.