1. Ravimitootjate Eetikakomiteed asus juhtima TTÜ kliinilise meditsiini instituudi direktor professor Ruth Sepper. Vastavalt eelmisel aastal Ravimitootjate Liidu üldkogul vastuvõetud uuele koodeksi redaktsioonile peab eetikakomitee juht olema otsuste sõltumatuse tagamiseks väljastpoolt ravimitööstust.

  Sepper näeb Ravimitootjate Eetikakomiteed (REK) pigem ühiseid seisukohti kujundava kui karistava institutsioonina. Ta peab oluliseks komitee seisukohtadele laiema kõlapinna leidmist terves Eesti ravimisektoris.

  „Ravimite tootjate ja patsientidele vahendajate omavahelise suhtlemise kvaliteedi parendamine on eelkõige kasulik ravimite tarbijatele ehk patsientidele“, on Ruth Sepper veendunud.

  REK-i kuuluvad  ravimitootjate esindajatena   Mart Levo (AstraZeneca), Toomas Pruunsild (GlaxoSmithKline), Andre Vetka (Lilly), Roland Lepik (Novartis Pharma) ja Tuuli Viljar (Zentiva).

  Ruth Sepper on sündinud 15.mail 1958. Ta lõpetas 1982.a Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna, seejärel töötas Tartu Kopsukliinikus kopsuarstina ja sealse pulmonoloogia osakonna juhatajana. Ta on töötanud kopsuarstina ka Ida-Tallinna Keskhaiglas.1997.a kaitses Sepper Helsingi Ülikooli Biomeditsiini Instituudis doktorikraadi. Doktorantuuri järgselt alustas ta teadustööd Kliinilise ja Eksperimentaalse Meditsiini Instituudi teadurina, hiljem töötas vanemteaduri ja laborijuhatajana. Aastatel 2002  – 2005 oli Ruth Sepper Põhja-Eesti Regionaalhaigla Sisekliiniku juhataja. 2005.a lõpetas ta Estonian Business Schooli IMBA kraadiga. Alates 2005.a töötab Sepper Tallinna Tehnikaülikoolis molekulaarmeditsiini professorina ja aastast 2007 ka Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumi  Kliinilise Meditsiini Instituudi direktorina.

  Ravimitootjate Liit peab oluliseks kõrgete eetikastandardite järgimist ravimiturul ja jälgib hoolikalt  nii oma liikmesfirmade kui ka teiste Eesti ravimiturul tegutsevate ravimifirmade tegevuse kooskõlas olemist heade turundustavadega. RL koodeksiga (täisnimega Ravimitootjate Liidu koodeks retseptiravimite müügiedenduse ja tervishoiutöötajatega koostöö kohta) saab tutvuda Ravimitootjate Liidu kodulehel aadressil http://www.rrle.ee/index.php?go=rrle_koodeks.

  Eesti Arstide Liit ja Ravimitootjate Liit on 2007. a lõpus ühiselt allkirjastanud ka Ühiste seisukohtade protokolli arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst, mis  annab eetilised juhised ning raamistiku arstkonna ja ravimitootjate  omavahelises suhtlemises käitumiseks olukordades, mis on väljapool seaduste regulatsiooni. Ühiste seisukohtade protokolliga saab tutvuda Ravimitootjate Liidu kodulehel aadressil   http://www.rrle.ee/index.php?go=I_yhisprotokoll

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid ja geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid, mille toodang on mõeldud müügiks retsepti alusel või professionaalsete tervishoiutöötajate kontrolli all ning kes lähtuvad oma töös eetilistest printsiipidest.
  Praegu kuulub Ravimitootjate Liitu  24 liiget.

  Ravimitootjate Liit on EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) liige. Ühendades otseliikmetena 32 rahvuslikku liitu ja 43 juhtivat ravimifirmat, on EFPIA EL-is esindusorganisatsioon 2200 firmale.

   

  Pressiteate koostas:

  Risto Kukk mobiil: 56927669 e-post: rrle@rrle.ee

  RL kommunikatsioonijuht