1. Eestis tegutsevaid ravimiettevõtteid ühendav Ravimitootjate Liit kohtus eile (9. detsembril) Sotsiaalminister Hanno Pevkuriga ja pakkus reageeringuna ministri üleskutsele, töötute inimeste tagasi tööle aitamiseks välja heategevusprojekti, mille raames kompenseeriksid ravimitootjad olulisemate retseptiravimite omaosaluse töötute patsientide jaoks.
   
  „Meie ettepanek on, et poole aasta jooksul, mille sisse jääb keskmisest kõrgema haigestumisega talv, ei peaks töötu inimene jääma rahapuuduse tõttu vajaliku ravimita,“ ütles Ravimitootjate Liidu juhataja Erki Must. „Adekvaatsest ravikuurist võib oluliselt sõltuda tema võimalus uuesti tööd leida.“
   
  Sotsiaalminister Hanno Pevkur pidas ravimitootjate initsiatiivi väga positiivseks „Töötuks jäänud inimesel võib paljudel puhkudel tekkida probleeme haiguse korral retseptiravimi välja ostmisega ning seepärast on Ravimitootjate Liit minu hinnangul leidnud hea võimaluse töötuid aidata. Loodan, et idee realiseerub ja et erasektoris inspireerib see veelgi enam tähelepanelikkust töötute suhtes, eriti nüüd, jõuluajal,“ kommenteeris Pevkur.
   
  Ettepanek on vastus sotsiaalminister Hanno Pevkuri poolt esitatud üleskutsele erasektorile senisest enam töötuid meeles pidada, ütles Must. Tema sõnul tegelevad liitu kuuluvad ravimitootjad läbirääkimistega, et välja selgitada, milliseid ravimeid on võimalik heategevusprojekti lülitada ning projekti tehnilise ettevalmistamisega ning loodetavasti õnnestub konkreetsemalt lahendust esitleda järgmisel nädalal.
   
  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegeleviad ettevõtteid. Kõik 26 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.
   
   
  Lisainfo:
  Erki Must
  Ravimitootjate Liidu juhataja
  +372 600 8418
  +372 520 3597