1. Ravimitootjate Liit peab oluliseks järgida väga kõrgeid eetilisi väärtuseid ravimite tootmise ja müügi korraldamisel. Ravimitootjate heade turundustavade koodeks reguleerib suhteid tervishoiutöötajatega, ravimitega seotud teabe ja ravimi reklaami edastamise nõudeid.

  Olulisemad muudatused puudutavad Eetikakomitee koosseisu ja otsuste avalikustamist. Uuendatud koodeksi järgi kuulub Eetikakomiteesse 3 hääleõiguslikku ja ravimitootjatega mitte seotud liiget. Lisaks osalevad Eetikakomitee töös veel 2 hääleõiguseta ravimitootjate esindajat.

  Teine oluline muudatus puudutab Eetikakomitee otsuste avalikustamist. Heade turundustavade koodeksi järgi avalikustatakse Eetikakomitee otsused liidu koduleheküljel pärast lõpplikku otsuse vastuvõtmist. Otsused avaldatakse kokkuvõtvalt ja ei sisalda detailsed infot rikkumise kohta, samuti ei avalikustata juhtumiga seotud füüsiliste isikute nimesid.

  Ravimitootjate Liidu nõukogu kinnitas 12. novembril aastateks 2012-2015 liidu Eetikakomitee välisteks liikmeteks Ruth Sepperi, Janek Mäggi ja Indrek Oro. Ravimitootjate esindajateks kinnitati liikmete ettepanekul Chris Ellermaa (Eli Lilly) ja Toomas Pruunsild (GlaxoSmithKline).

  Liikmete taust:
  Ruth Sepper on Tallinna Tehnikaülikooli molekulaarmeditsiini professor ja Kliinilise Meditsiini Instituudi direktor. Lisaks on olnud Ravimitootjate Liidu Eetikakomitee juht alates aastast 2008.

  Janek Mäggi on Kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhataja ja konsultant. Omab pikaajalist kogemust ajakirjaniku, saatejuhi ja kommunikatsiooni spetsialistina.

  Indrek Oro esindab praktiseeriva arsti vaatenurka ja on olnud aastaid Eesti Arstide Liidu Eetikakomitee liige.

  Muudetud liidu Eetikakoodeksiga on võimalik tutvuda siin