1. Visioon

  Ravimitootjate Liit on kõiki Eestis tegutsevaid eetilisi ravimitootjaid koondav ja esindav, ühiskonnas positiivset mainet ja sõnaõigust omav ning oma liikmete ühiseid huve kaitsev organisatsioon, mis on huvitatud patsiendi parimast ravist ning stabiilsest tervishoiusüsteemist.

  Missioon

  Ravimitootjate Liidu missioon on Eesti ravimituru dünaamilise arengu ja stabiilsuse kindlustamine, mis hõlmab:

  • Vaba ettevõtluskeskkonna tagamist;
  • Intellektuaalse omandi kaitset;
  • Innovatsiooni soodustamist.

  Olulised strateegilised teemad

  • Ravimite kättesaadavus ja kuluefektiivsus - läbipaistev ja prognoositav;
  • RTL kui tugev organisatsioon ja tunnustatud partner;
  • Ravimitootjate jätkusuutlik kohalolek Eestis.