1. Olete oodatud konverentsile kliiniliste ravimiuuringute alasest ettevõtlusest 11. novmebril 2011 kell 10.30-17.15 Nordic Hotel Forumis.

  Konverentsi korraldavad Ravimitootjate Liit ja Ravimiamet, et analüüsida kliinilisi ravimiuuringuid kui teadusmahuka ettevõtluse ühte valdkonda ning hinnata, kas Eestis on kvaliteetseid uuringuid hea teha või tuleks miskit sel alal muuta. Konverentsi pealkiri on „Clinical pharmaceutical research – opportunities for small and smart“ ja ettekanded on inglise keeles.

  Ravimitootjate Liit ja Ravimiamet on varem korraldanud mitmeid üritusi, mis on käsitlenud uuringute kvaliteedi ja eetika aspekte. Seekord on kõne all uuringute majanduslik mõju, kasu Eestile ja uuringukeskkonna tegurid, mis mõjutavad seda, millised riigid uuringute tegemiseks valitakse.

  Kliinilisi uuringuid teevad ravimitootjad ja üldiseks suundumuseks on uuringute viimine Euroopa Liidust ja USA-st välja kohtadesse, kus uuringuid saab läbi viia väiksema ressursikuluga ja kiiremini. Ka Eestis on seda tunda. Samas esitatakse nende uuringute tulemused hiljem siin ravimile kasutuselevõtu luba küsides ning kaugel tehtud uuringute tulemuste üldistamine meie patsientidele on keerulisem kui meiesarnastes riikides tehtud uuringute puhul. Samuti lahkub koos uuringutega oskusteave ja ressursid, mis võiksid jääda meie tervishoiusüsteemi. Paljud Euroopa riigid analüüsivad, mida saaks teha, et uuringute lahkumist pidurdada ja võimalusel uuringute läbiviimist julgustada, tagades samal ajal kindlalt nende ohutuse ja kvaliteedi – ehk peaks seda tegema ka Eesti?

  Konverentsil esinejad on Eesti tervishoiuasutustest, Eesti ettevõtluse arendajate hulgast, aga ka Helsingi Ülikooli Haiglast, Euroopa Ravimiametist, ravimiuuringute firma Quintiles kvaliteediosakonnast ja Ühendkuningriigi ettevõtluse arendamisega tegelevast agentuurist. Kava on lisatud, mõned ettekanded toimuvad video või sidevahendite abil.

  Lähemat teavet teema kohta annavad dr Toomas Pruunsild, Toomas.R.Pruunsild@gsk.com, ja dr Alar Irs, Alar.Irs@ravimiamet.ee, tel 53013448. Vt ka uudist Ravimiameti veebis http://www.ravimiamet.ee/22223.

  Osalemisest andke palun teada e-kirjaga info@rtl.ee. Kui soovite mõne kohalviibiva esinejaga pikemalt rääkida, saab seda teha lõuna ajal, andke palun sellest soovist ka oma e-kirjas teada.

  Lugupidamisega

  Alar Irs

  Ravimiameti peadirektori asetäitja

  Ravimiamet on valitsusasutus Sotsiaalministeeriumi haldusalas, mis kaitseb inimeste ja loomade tervist ravimite järelevalve kaudu. Ravimiameti ülesanne on muuhulgas kontrollida Eestis plaanitavate kliinilste ravimiuuringute lubatavust ja nende läbiviimise nõuetest kinnipidamist.

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegelevaid ettevõtteid. Kõik 23 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.