1. Ravimitootjate Liit tunnustab uut koalitsioonilepet, mis seab eesmärgiks ravimite kättesaadavuse parandamise. On äärmiselt tervitatav koalitsioonileppesse toodud punkt uue ravimipoliitika väljatöötamisest. Ravimipoliitikat praegu reguleeriv dokument on aastast 2002, vahepealse aja jooksul on aga palju muutunud ning vajadus uue strateegia järele on kindlasti olemas. Heameel on märkida, et valitsusliit seab eesmärgiks ravimite valiku suurendamist ja patsientide omaosaluse vähendamise järgmise nelja valitsemisaasta jooksul.

  Ravimitootjate liit loodab, et uue Ravimipoliitika väljatöötamisse kaasatakse kõiki olulisi osapooli ja arvestataks euroopalike suundadega ravimite kättesaadavuse parandamisel. Kõige valusamalt põletab täna uute ravimite vähene kättesaadavus ja patsientide suur omaosalus. Eesti patsientide omaosalus on kõrgeim Euroopas.

  Ravimitootjate Liit on 1996. aastal asutatud mittetulundusühing, mis esindab Eestis tegutsevaid uurimistööl põhinevaid originaalravimite tootjaid, geneerilisi ravimeid tootvaid ravimifirmasid ning ravimiuuringutega tegelevaiad ettevõtteid. Kõik 24 liiget lähtuvad oma töös ühisest eetikakoodeksist. Ravimitootjate Liit kuulub EFPIA’sse (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), mis ühendab 32 rahvusliku liidu ja 43 juhtiva ravimifirma kaudu Euroopa Liidus 2200 firmat.

  Riho Tapfer

  Ravimitootjate Liit

  Juhataja

  +3725021674